Свободни работни места в Добрич на 21 април

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 19 април

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 18 април

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 15 април

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Комисия по заетост проведе заседание, на което прие извършеното анкетно проучване сред работодатели за ...

На база проучването област Добрич предлага резултатите от анкетирането да се отчитат и вземат под внимание при подготовката на план-приема в средните и висши учебни заведения