18.08.2017 - 18.30 часа - литературно четене

градски парк "Свети Георги" - чешмата с шишарката
литературни четения "Стихове от и за парка"