Ако можеха да говорят

Ако можеха да говорят

Какво биха ни казали, ако можеха да говорят дърветата, кучетата, моретата и планините. Това ще научим от новата статия на Златина ...

Една цигара размисъл

Една цигара размисъл

За една цигара време човек може да се потопи в мисли, които да му дадат много важни отговори. Уверете се в това с новата статия на Златина ...

Не умирай нещастен

Не умирай нещастен

С тази статия след лятната пауза се подновява рубриката "Гласът на младежта". Неин автор е Златина Стефанова - на 17 години, 11-класничка във...

Една кратка история

Една кратка история

Помните ли "Тъмен ден"? Преди 20 седмици тази статия постави началото на рубриката "Гласът на младежта". Как започна всичко ще ни разкаже с ...

Хората са създадени да се обичат, а предметите да се използват

Хората са създадени да се обичат, а предметите да се използват

Живеем в комерсиално и консуматорско общество, в което ценностите са тотално изкривени - за много хора колата, апартаментът и дрехите са ...