Военното гробище в Добрич – последен дом на войници от 10 националности и 5 вероизповедания

Военното гробище в Добрич – последен дом на войници от 10 националности и 5 вероизповедания

Военното гробище е създадено е в резултат на тридневните кръвопролитни боеве на Добричката епопея. То е едно от най-големите военни ...

Всяко ъгълче на сградата, в която се помещава Община Добричка съхранява много исторически моменти

Всяко ъгълче на сградата, в която се помещава Община Добричка съхранява много исторически моменти

Сградата на община Добричка (селска) е построена на мястото на стария тутски конак, който е бил малко по на югозапад в същия парцел, а до ...

История на градската часовникова кула в Добрич

История на градската часовникова кула в Добрич

Градската часовникова кула е строена най-вероятно през първата половина на XVIII в. За съществуването й споменават в пътните си бележки ...

История на Дом-паметник "Йордан Йовков"

История на Дом-паметник "Йордан Йовков"

Дом–паметникът на големия писател-хуманист Йордан Йовков е построен по решение на Секретариата на ЦК на БКП, по инициатива на ...

Из историята на Колджишкия род

Из историята на Колджишкия род

Колджишкият род има привилегията да помни историята си шест поколения назад, още от времето на вече почти пет века поробена България.