Историята на първия дарител на Добрич

Историята на първия дарител на Добрич
Райко Цончев – за мнозина това име навярно напомня само за централна улица в Добрич, а от скоро и за гимназия в нашия град. Зад това име обаче стои една много интересна история на Добрич. Историята на един човек тръгнал от немотията и достигнал до успешен бизнес, на човек за когото благотворителността, знанието, Добрич и родината са били на първо място пред собственото забогатяване.

Райко Цончев е роден на 1 ноември 1857 година в град Елена. През 1867 година семейството му се преселва в Добрич, където баща му се захваща с градинарство. Скоро обаче той почива и оставя жена си с двете деца в немотия. Райко 2 години е учил в Елена, а след идването в Добрич продължава една година своето образование в училището към храм „Света Троица”. Със сълзи на очите напуска училището, тъй като няма 3 гроша за да си закупи учебника.

 

През следващите 2 години изучава шивашкия занаят при майстор в Добрич. Бил е чирак и не получавал нищо. След това в село Житен работи като кръчмар. Едва 16-годишен през 1873 г. отваря кръчма с бакалия в Плачи дол. През нощта пък шие дрехи. Жителите на селото го обикнали заради честността и трудолюбието му. Голямо влияние върху Райко Цончев в този момент оказва учителят в Плачи дол Станко Иванов, който го запознава с историческото минало на България и борбата за освобождение.

 

Заради рекет срещу бизнеса му от турската власт Райко Цончев напуска Плачи дол и последователно работи в Гурково, Каварна, Българево и Кюстенджа. От там през 1877 година се завръща в Добрич с руската армия. От 1878 до 1880 година той служи в новосформирана българска армия. През 1880 година започва успешна търговска дейност в Добрич с Желез Абаджиев. По време на Съединението и Сръбско-българската война Райко Цончев е част от известния Осми приморски полк, с който пеш от Варна достига до сраженията в Пирот и Цариброд. В края на 19 век започва самостоятелна търговска дейност в Добрич. На 21 февруари 1905 година Райко Цончев дарява 30 000 златни лева за строежа на ново училище в Добрич. По това време в 15-хилядния град школата били крайно недостатъчни. Изцяло със средства на Райко Цончев се построява ново училище. Първоначалната сума се оказва недостатъчна и дарителят добавя още 20 000 - 30 000 лева. Новото училище е построено срещу настоящата сграда на Община Добрич.

 

На 29 юни 1908 година, Петровден, е положен основният камък, а през следващата година училището отваря врати. Райко Цончев почива няколко месеца преди това - на 16 май 1909 година. Със заповед на министъра на просветата училището е наречено на името на дарителя – Райко Цончев. През 1950 година новата власт решава, че името трябва да бъде забравено и сменя името на школото на Димитър Полянов. Сградата се използва за училище до 1980 година, когато в района се изгрждат изцяло нови сгради.

 

През 2007 година традицията е възстановена и на същото място е открита Профилираната гимназия по туризъм и предприемачество „Райко Цончев”. На 1 ноевмри 2005 г. на сградата пък е поставен бюст паметник на първия дарител на Добрич. Райко Цончев е бил два мандата общински съветник в Добрич и един – окръжен съветник във Варна.

 

През 1906 година дарява 5 000 златни лева за строежа на храм „Света Троица” в Добрич. Дава 100 лева и на църквата „Свети Георги”, между 5 и 6 хиляди лева на бедни свои клиенти в Добрич, както и прави много други дарения. От 1907 година улица в Добрич носи неговото име.

 

На 7 юли 1908 година по предложение на кмета, Общинският съвет на Добрич взема решение портрет на Райко Цончев да се постави на видно място в Община Добрич. Историкът Тодор Нинов, който ни запозна с историята на Райко Цончев, е предложил на сегашната местна власт да препотвърди това решение и сега след над 100 години от тези събития ликът на Райко Цончев да бъде сложен на видно място в сградата на общината.

 

Протокол на Община Добрич от 7 юли 1908 г., с който се отбелязва полагането на основния камък на новото училище на 29 юниПротокол на Община Добрич от 7 юли 1908 г., с който се отбелязва полагането на основния камък на новото училище на 29 юни

Споделете в социалните мрежи:

Google+