Оптималното влагоотдаване е ключът към намаляване на разходите при царевицата

Оптималното влагоотдаване е ключът към намаляване на разходите при царевицата
Производството на царевица съдържа в себе си множество ключови моменти, които биха могли да окажат голямо влияние върху крайния резултат – биологичния добив. Тук ще разгледаме процеса на механично сушене, как би могъл той да бъде оптимизиран и от друга страна - каквa генетиката предлага, като решение, което предоставя ползи на земеделския стопанин.

 


Оптимално сушене в рамките на стандартите


Прекаленото сушене е скъпо, защото пунктовете на влагата, под стандарта (БДС: 15 %) са тези, които изискват повече енергия, за да бъдат свалени. Освен това, царевица с влага под стандарта, означава загуба за земеделския стопанин. 1 пункт влага в известна степен намалява теглото на продукцията и в същото време може да редуцира качеството.


В този контекст, по време на процеса по изсушаване и процеса по транспортиране на продукцията до обекта за окончателно съхранение, вентилатора за охлаждане, ще намали допълнително влагата на зърното с  0,5 до 0,7 пункта, което означава, че сушилнята би могла да се настрои на изходна влага около 15,5 пункта. Тези мерки са от съществено значение, за оптимизиране на процеса и разходите по сушенето.


За да се избегне пресушаване, е много важно да се проверява калибровката на индикатора за отчитане на влажността.  Препоръчва се сравнение на резултатите взети от влагомер и на резултатите от индикатора на сушилната инсталация при една и съща проба с цел контрол на точността на измерването.


Като основно правило, колкото по-висока е влажността на постъпващата царевица, толкова по-ниска следва да бъде работната температура на сушилната инсталация. Спазвайки това правило е по-лесно да оптимизираме и разходите по изсушаване и обема на продукцията, преработена за единица време.Оптимизирането на сушенето позволява да се повиши цялостната рентабилност при отглеждането на царевица.


В честия случай обаче ситуацията на полето определя различен подход от този на механизираното сушене.


Климатичните условия в по-голямата част от страната ни, предразполагат при използването на правилните хибриди, зърното да бъде прибрано при влага, която не изисква допълнително сушене.  Това от своя страна е ключово за намаляване на крайната себестойност на продукцията.


Такива хибриди са тези, които разполагат с комплекс от качества, обуславящи цялостното поведение на растенията през вегетацията, както и възможността те да запазят и реализират добивния си потенциал при неоптимални условия.


Бързото влагоотдаване, запазването на здравината на растенията след настъпване на физиологична зрялост и добрия здравен профил са именно част от тези качества, които повишават рентабилността на земеделския стопанин, отглеждащ тези хибриди. Такива може да откриете в доверенисемепроизводителни копании.


 

Споделете в социалните мрежи:

Google+