Преди 35 г. Европейската общност приема европейското знаме

Преди 35 г. Европейската общност приема европейското знаме
На днешния ден през 1986 г. Европейската общност приема европейското знаме. То се състои от кръг от дванадесет златни звезди на син фон.

Въпреки че това знаме обикновено се свързва с Европейския съюз, първоначално то е използвано от Съвета на Европа и е предназначено да представя Европа като цяло, а не някоя конкретна организация като Евросъюза или Съвета на Европа.


Съветът на Европа (СЕ) не е институция на Европейския съюз. Това е политическа международна организация на страните от Европа (т.нар. "Голяма Европа" - 47 страни членки, за разлика от 27 страни членки на ЕС), която работи за целите на европейската интеграция. Тя насърчава сътрудничеството между всички държави на Стария континент в областта на правото, човешките права, демократичното развитие и културното сътрудничество. В организацията членуват 47 държави с 800 милиона души население и тя е напълно самостоятелен орган, съществуващ отделно от Европейския съюз. За разлика от ЕС, Съветът на Европа няма правомощия да създава закони. Двете организации споделят общ флаг и химн.


Флагът е избран от Съвета на Европа на 8 декември 1954 година. Европейската общност (ЕО) го приема на 26 май 1986 година. Европейският съюз, който наследява ЕО, също приема флага още при създаването си с договора от Маастрихт през 1992 година. Оттогава, употребата на флага се контролира съвместно от Евросъюза и Съвета на Европа.


Флагът се появява на всички евро банкноти, а звездите - на евро монетите.


Броят звезди на знамето е фиксиран на 12 и не е свързан с броя на страните-членки на Европейския съюз. През 1953 г. Съветът на Европа има 15 члена. Предлага се бъдещият флаг да има по звезда за всеки член и да не се променя при бъдещи членове. Федерална република Германия възразява, тъй като един от членовете е оспорваната провинция Саарланд и наличието нейна собствена звезда би означавало независимост на региона. По същата причина, Франция възразява срещу четиринадесет звезди, тъй като това би означавало поглъщане на Саарланд от Германия. Според легендата, италианският делегат тогава възразил, че числото тринадесет носи нещастие, а и освен това на ранните флагове на Съединените щати има същия брой звезди. Накрая звездите стават 12 - число без политически подтекст и символ на съвършенство и завършеност.


Европейското знаме и емблема представлява както Съвета на Европа, така и Европейския съюз. То е в най-голяма степен символ на обединена Европа и на европейската идентичност. Кръгът от златни звезди символизира солидарността и хармонията между европейските народи. Броят на звездите не е свързан с броя на държавите-членки, а числото 12 е символ на съвършенство, пълнота и единство.

Споделете в социалните мрежи:

Google+