Кино Икар - 30.08.2018 - 13.09.2018

четвъртък 30 август


14.00 часа МАЛКИ ТИТАНИ:В ГОТОВНОСТ!ФИЛМЪТ озвучен на български език 6 лв.


15.30 часа АЛФА 3D 6/8 лв.


17.00 часа БИВШ ПОД ПРИКРИТИЕ 6 лв.


19.15 часа АЛФА 3D 6/8 лв.


21.00 часа ЗАКРИЛНИКЪТ 2 6 лв.


петък 31 август


14.00 часа ПЛОУИ:САМ НЕ ЩЕ ЛЕТИШ! озвучен на български език 6 лв.


15.30 часа СЛЕНДЪРМЕН 6 лв.


17.15 часа АЛФА 3D 6/8 лв.


19.00 часа БИВШ ПОД ПРИКРИТИЕ 6 лв.


21.00 часа СЛЕНДЪРМЕН 6 лв.


събота 1 септември


11.00 часа ПЛОУИ:САМ НЕ ЩЕ ЛЕТИШ! озвучен на български език 6 лв.


12.30 часа МАЛКИ ТИТАНИ:В ГОТОВНОСТ!ФИЛМЪТ озвучен на български език 6 лв.


14.00 часа СЛЕНДЪРМЕН 6 лв.


15.45 часа БИВШ ПОД ПРИКРИТИЕ 6 лв.


17.45 часа ПЛОУИ:САМ НЕ ЩЕ ЛЕТИШ! озвучен на български език 6 лв.


19.15 часа АЛФА 3D 6/8 лв.


21.00 часа СЛЕНДЪРМЕН 6 лв.


неделя 2 септември


11.00 часа МАЛКИ ТИТАНИ:В ГОТОВНОСТ!ФИЛМЪТ озвучен на български език 6 лв.


12.30 часа ПЛОУИ:САМ НЕ ЩЕ ЛЕТИШ! озвучен на български език 6 лв.


14.00 часа СЛЕНДЪРМЕН 6 лв.


15.45 часа АЛФА 3D 6/8 лв.


17.30 часа СЛЕНДЪРМЕН 6 лв.


19.15 часа БИВШ ПОД ПРИКРИТИЕ 6 лв.


21.15 часа АЛФА 3D 6/8 лв.


понеделник 3 септември


14.00 часа ПЛОУИ:САМ НЕ ЩЕ ЛЕТИШ! озвучен на български език 6 лв.


15.30 часа АЛФА 3D 6/8 лв.


17.15 часа СЛЕНДЪРМЕН 6 лв.


19.00 часа СЛЕНДЪРМЕН 6 лв.


20.45 часа БИВШ ПОД ПРИКРИТИЕ 6 лв.


вторник 4 септември


14.00 часа СЛЕНДЪРМЕН 6 лв.


15.45 часа АЛФА 3D 6/8 лв.


17.30 часа ПЛОУИ:САМ НЕ ЩЕ ЛЕТИШ! озвучен на български език 6 лв.


19.00 часа БИВШ ПОД ПРИКРИТИЕ 6 лв.


21.00 часа СЛЕНДЪРМЕН 6 лв.


сряда 5 септември


14.00 часа ПЛОУИ:САМ НЕ ЩЕ ЛЕТИШ! озвучен на български език 6 лв.


15.30 часа СЛЕНДЪРМЕН 6 лв.


17.15 часа СЛЕНДЪРМЕН 6 лв.


19.00 часа БИВШ ПОД ПРИКРИТИЕ 6 лв.


21.00 часа АЛФА 3D 6/8 лв.


четвъртък 6 септември


12.00 часа ПЛОУИ:САМ НЕ ЩЕ ЛЕТИШ! озвучен на български език 6 лв.


13.30 часа МАЛКИ ТИТАНИ:В ГОТОВНОСТ!ФИЛМЪТ озвучен на български език 6 лв.


15.00 часа СЛЕНДЪРМЕН 6 лв.


16.45 часа БИВШ ПОД ПРИКРИТИЕ 6 лв.


18.45 часа СЛЕНДЪРМЕН 6 лв.


20.30 часа АЛФА 3D 6/8 лв.


петък 7 септември


14.00 часа МОНАХИНЯТА 6 лв.


15.45 часа СЛЕНДЪРМЕН 6 лв.


17.30 часа МАЛКИ ТИТАНИ:В ГОТОВНОСТ!ФИЛМЪТ озвучен на български език 6 лв.


19.00 часа ПЛОУИ:САМ НЕ ЩЕ ЛЕТИШ! озвучен на български език 6 лв.


20.30 часа АЛФА 3D 6/8 лв.


събота 8 септември


11.00 часа ПЛОУИ:САМ НЕ ЩЕ ЛЕТИШ! озвучен на български език 6 лв.


12.30 часа МАЛКИ ТИТАНИ:В ГОТОВНОСТ!ФИЛМЪТ озвучен на български език 6 лв.


14.00 часа СЛЕНДЪРМЕН 6 лв.


15.45 часа АЛФА 3D 6/8 лв.


17.30 часа МОНАХИНЯТА 6 лв.


19.15 часа АЛФА 3D 6/8 лв.


21.00 часа МОНАХИНЯТА 6 лв.


неделя 9 септември


11.00 часа МАЛКИ ТИТАНИ:В ГОТОВНОСТ!ФИЛМЪТ озвучен на български език 6 лв.


12.30 часа ПЛОУИ:САМ НЕ ЩЕ ЛЕТИШ! озвучен на български език 6 лв.


14.00 часа МОНАХИНЯТА 6 лв.


15.45 часа СЛЕНДЪРМЕН 6 лв.


17.30 часа АЛФА 3D 6/8 лв.


19.15 часа МОНАХИНЯТА 6 лв.


21.00 часа АЛФА 3D 6/8 лв.


понеделник 10 септември


14.00 часа ПЛОУИ:САМ НЕ ЩЕ ЛЕТИШ! озвучен на български език 6 лв.


15.30 часа МОНАХИНЯТА 6 лв.


17.15 часа СЛЕНДЪРМЕН 6 лв.


19.00 часа АЛФА 3D 6/8 лв.


20.45 часа МОНАХИНЯТА 6 лв.


вторник 11 септември


14.00 часа МАЛКИ ТИТАНИ:В ГОТОВНОСТ!ФИЛМЪТ озвучен на български език 6 лв.


15.30 часа МОНАХИНЯТА 6 лв.


17.15 часа СЛЕНДЪРМЕН 6 лв.


19.00 часа МОНАХИНЯТА 6 лв.


20.45 часа АЛФА 3D 6/8 лв.


сряда 12 септември


14.00 часа МОНАХИНЯТА 6 лв.


15.45 часа АЛФА 3D 6/8 лв.


17.30 часа ПЛОУИ:САМ НЕ ЩЕ ЛЕТИШ! озвучен на български език 6 лв.


19.00 часа СЛЕНДЪРМЕН 6 лв.


20.45 часа МОНАХИНЯТА 6 лв.


четвъртък 13 септември


14.00 часа СЛЕНДЪРМЕН 6 лв.


15.45 часа МОНАХИНЯТА 6 лв.


17.30 часа МАЛКИ ТИТАНИ:В ГОТОВНОСТ!ФИЛМЪТ озвучен на български език 6 лв.


19.00 часа АЛФА 3D 6/8 лв.


20.45 часа МОНАХИНЯТА 6 лв.