Планови прекъсвания на тока на 10, 11 и 12 август

От Енерго-Про съобщават за следните спирания на тока в област Добрич:

Петък, 10.08.2018 г.:


В периода 06.08.2018 - 10.08.2018 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Златия.


В периода 06.08.2018 - 10.08.2018 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: c. Прилеп.


В периода 06.08.2018 - 10.08.2018 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Каварна - бул. „България 71“; „Топливо АД“; „ЕТ Теохарев“; района около бензиностанция „Братя Тончеви“.


В периода 06.08.2018 - 24.08.2018 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Каварна по ул. „25-ти Септември”; ул. „Ахелой”; ул. „Христо Ботев“; ул. „Г. Сотиров”; ул. „Сава Ганчев”; ул. „Максим Горки”; ул. „Стоян Воденичаров”; ул. „П. Р. Славейков“; ул. „Ал. Стамболийски“; бл. „Гларус“; ул. „Васил Левски“; ул. Гео Милев“; ул. „Цар Калоян“; ул. „Райко Даскалов";; ул. „Козлодуй“; ул. „Оборище“; ул. „Дончо Стойков“; бул. „България №1-27“.


В периода 06.08.2018 - 18.08.2018 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Добрич: жк „ Добротица“ - № 2 вх. Б; 16 вх. Г; 18 вх. Е; 24; 27 вх. А; 32 вх. А, Б; 36 вх. В; 37; 42 вх. Г; 45 вх. А, Б; 46 вх. Ж; 88 ул. „Дунав“ - № 18 вх. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж; 20 Вх. Г, Д, Е, Ж; 22 Вх. А, Б, В, Г ул. „Христо Ботев“ - № 1 Вх. А, Б, В; 2 Вх. А, Б, В; 5 Вх. А, Б, В, Г; 7 Вх. А, Б, В; 10 Вх. А жк „Дружба“ - № 4; 7; 8; 9; 10; 11 вх. Г, Е; 12 вх. А, Б; 14 вх. Б; 15 вх. Б; 16 вх. Б; 18 вх. А, Б, Г, Д, Е, Ж, З; 19 вх. Г; 20 вх. В; 22 вх. В; 23 вх. А, Б; 24 вх. А, Б; 25 вх. А; 26 вх. А; 28 вх. Б; 29 вх. Ж, З; 30 вх. Б; 32 вх. А; 42 вх. А,Б; 56 вх. А, Б; 69 вх. А, В жк „Балик“ - № 1 вх. А; 12 вх. Б; 13 вх. Б, В, Г; 14 вх. А, В, Г, Д, Е; 16 А, Б, В; 17 вх. Б, В, Д, Е; 18 вх. А, В, Г; 19 вх. А, Г; 2 вх. А, Б; 20 вх. А, Б, В, Г, Д, Е; 21 вх. Д. Е; 23 вх. Б; 24 вх. А, Б; 25 вх. Г; 28 вх. А, Б; 30 вх. Б, Е; 31 вх. А, Б, В, Г; 32 вх. А, Б, В, Г; 24 вх. Б; 35 вх. А, Б; 36 вх. А; 39 вх. Б; 40 вх. А; 41 вх. А, Б, В; 42 вх. А; 43 вх. Б; 44 вх. А, Б; 46 вх. А; 47 вх. А; 48 вх. В; 49 вх. А, Б; 5 ; 50 вх. В; 51 вх. А, Б, В, Г; 53 вх. В; 56 вх. А; 57; 59 вх. Г, Д; 6 вх. А; 60 вх. А, Б; 61 вх. А; 62 вх. А, Б; 63 вх. Б; 64 вх. А; 65; 66 вх. А, Б; 7 вх. В; 8 вх. А; 9 вх. Г ул. „Боряна“ – 2 вх. А; 3 Б, В; 4 вх. Б; 6 вх. А; 8 вх. Г; 10 вх. А; 19 вх. А; 23 вх. Б; 25 ; 31; 42 вх. А, Б, В, Г, Д, З ул. „Димитър Ковачев“ - № 0; 1; 2; 4; 6 вх. А; 8 вх.Г; 10 вх. А; 19 вх. А; 23 вх. Б; 25 вх. А, Б, В, Г; 27 вх. А, Б, В; 32 ; 38 вх. В. Г; 40 вх. А; 44 вх. А, Б, В; 46 вх. Б, В; 51 вх. А; 59; 60 жк „Иглика“ – 1 вх. А, Б, В, Г, Д, Е; 2 вх. А, Б, Д, З; 4 вх. А; 5 вх. Б.


В периода 06.08.2018 - 31.08.2018 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Телериг.


Събота, 11.08.2018 г.:


В периода 06.08.2018 - 24.08.2018 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Каварна по ул. „25-ти Септември”; ул. „Ахелой”; ул. „Христо Ботев“; ул. „Г. Сотиров”; ул. „Сава Ганчев”; ул. „Максим Горки”; ул. „Стоян Воденичаров”; ул. „П. Р. Славейков“; ул. „Ал. Стамболуйски“; бл. „Гларус“; ул. „Васил Левски“; ул. Гео Милев“; ул. „Цар Калоян“; ул. „Райко Даскалов&ldq uo;; ул. „Козлодуй“; ул. „Оборище“; ул. „Дончо Стойков“; бул. „България №1-27“.


В периода 06.08.2018 - 18.08.2018 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Добрич: жк „ Добротица“ - № 2 вх. Б; 16 вх. Г; 18 вх. Е; 24; 27 вх. А; 32 вх. А, Б; 36 вх. В; 37; 42 вх. Г; 45 вх. А, Б; 46 вх. Ж; 88 ул. „Дунав“ - № 18 вх. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж; 20 Вх. Г, Д, Е, Ж; 22 Вх. А, Б, В, Г ул. „Христо Ботев“ - № 1 Вх. А, Б, В; 2 Вх. А, Б, В; 5 Вх. А, Б, В, Г; 7 Вх. А, Б, В; 10 Вх. А жк „Дружба“ - № 4; 7; 8; 9; 10; 11 вх. Г, Е; 12 вх. А, Б; 14 вх. Б; 15 вх. Б; 16 вх. Б; 18 вх. А, Б, Г, Д, Е, Ж, З; 19 вх. Г; 20 вх. В; 22 вх. В; 23 вх. А, Б; 24 вх. А, Б; 25 вх. А; 26 вх. А; 28 вх. Б; 29 вх. Ж, З; 30 вх. Б; 32 вх. А; 42 вх. А,Б; 56 вх. А, Б; 69 вх. А, В жк „Балик“ - № 1 вх. А; 12 вх. Б; 13 вх. Б, В, Г; 14 вх. А, В, Г, Д, Е; 16 А, Б, В; 17 вх. Б, В, Д, Е; 18 вх. А, В, Г; 19 вх. А, Г; 2 вх. А, Б; 20 вх. А, Б, В, Г, Д, Е; 21 вх. Д. Е; 23 вх. Б; 24 вх. А, Б; 25 вх. Г; 28 вх. А, Б; 30 вх. Б, Е; 31 вх. А, Б, В, Г; 32 вх. А, Б, В, Г; 24 вх. Б; 35 вх. А, Б; 36 вх. А; 39 вх. Б; 40 вх. А; 41 вх. А, Б, В; 42 вх. А; 43 вх. Б; 44 вх. А, Б; 46 вх. А; 47 вх. А; 48 вх. В; 49 вх. А, Б; 5 ; 50 вх. В; 51 вх. А, Б, В, Г; 53 вх. В; 56 вх. А; 57; 59 вх. Г, Д; 6 вх. А; 60 вх. А, Б; 61 вх. А; 62 вх. А, Б; 63 вх. Б; 64 вх. А; 65; 66 вх. А, Б; 7 вх. В; 8 вх. А; 9 вх. Г ул. „Боряна“ – 2 вх. А; 3 Б, В; 4 вх. Б; 6 вх. А; 8 вх. Г; 10 вх. А; 19 вх. А; 23 вх. Б; 25 ; 31; 42 вх. А, Б, В, Г, Д, З ул. „Димитър Ковачев“ - № 0; 1; 2; 4; 6 вх. А; 8 вх.Г; 10 вх. А; 19 вх. А; 23 вх. Б; 25 вх. А, Б, В, Г; 27 вх. А, Б, В; 32 ; 38 вх. В. Г; 40 вх. А; 44 вх. А, Б, В; 46 вх. Б, В; 51 вх. А; 59; 60 жк „Иглика“ – 1 вх. А, Б, В, Г, Д, Е; 2 вх. А, Б, Д, З; 4 вх. А; 5 вх. Б.


В периода 06.08.2018 - 31.08.2018 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Телериг.


В периода 11.08.2018 - 18.08.2018 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич - бул. „ 25 септември“ - № 43, ул. „Стоил Войвода“ - № 16, ж.к. „ Дружба“ – № 1, 2, 40, ул. „Бачо Киро“ - № 5, ж. к. „Балик“ – 55 вх. А, Б, В, Г, Д.


В периода 11.08.2018 - 18.08.2018 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Балчик - ул. "Вит" №35, ул. "Самара" №10, кв. "Белите скали", ул. "ВВС" №5 и №10, кв. "Балик" №6 вх. А, №17 вх. А и Б, №19 вх. А и Б, Бл. №3, №4, №7, №14, №15, №18, ул. "Георги Бенковски" №30, и 49, Бл. "Дунав" №1 вх. А и Б, ул. "Тунджа" №28, 30 48, ул. "Любен Каравелов" № 12 вх. А и Б; с. Рогачево.


В периода 11.08.2018 - 18.08.2018 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Каварна - бл. "Изток", ул. "Йордан Йовков" №7, ул. "Здравец" №23, 25 и 27, местност "Иканталъка", ул. "Георги Кирков" №9, бл., "Рила" №2.


В периода 11.08.2018 - 18.08.2018 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Генерал Тошево - ул. “Асен Златаров“ №16, №118; ул.“Васил Априлов“ №0, №6, №8, №9, №15, №39, №63; ул. “Васил Левски“ №0; ул. “Велко Ангелов“ № 118; ул. “Георги Сава Раковски“ №16; ул. “Димитър Благоев“ №3, №4, №7, №24, №82; ул. “Добри Орлов“ №0; ул. “Дружба“ №15; ул. “Иван Вазов“ №15, №24; ул. “Мадара“ №0; ул. “Опълченска“; ул. “Отец Паисий“ №7; ул. “Пазара“ №0; ул. “Софриний Врачански“ №11; л. “Станьо Милев“ №0, №7, №27; ул. “Трети март“ №0, №6, №10, №21, №38, №42; ул. “Тунджа“ №1; ул. “Цар Иван Шишман“ №118; ул. “Черно Море“ №8‘ ул. “Янтра“ №10, №15.


В периода 11.08.2018 - 18.08.2018 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Балканци, с. Василево, с. Дъбовик, с. Изворово, с. Калина,с. Кардам, с. Преселенци с.Преселенци.


Неделя, 12.08.2018 г.:


В периода 06.08.2018 - 24.08.2018 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Каварна по ул. „25-ти Септември”; ул. „Ахелой”; ул. „Христо Ботев“; ул. „Г. Сотиров”; ул. „Сава Ганчев”; ул. „Максим Горки”; ул. „Стоян Воденичаров”; ул. „П. Р. Славейков“; ул. „Ал. Стамболуйски“; бл. „Гларус“; ул. „Васил Левски“; ул. Гео Милев“; ул. „Цар Калоян“; ул. „Райко Даскалов"; ул. „Козлодуй“; ул. „Оборище“; ул. „Дончо Стойков“; бул. „България №1-27“.


В периода 06.08.2018 - 18.08.2018 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Добрич: жк „ Добротица“ - № 2 вх. Б; 16 вх. Г; 18 вх. Е; 24; 27 вх. А; 32 вх. А, Б; 36 вх. В; 37; 42 вх. Г; 45 вх. А, Б; 46 вх. Ж; 88 ул. „Дунав“ - № 18 вх. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж; 20 Вх. Г, Д, Е, Ж; 22 Вх. А, Б, В, Г ул. „Христо Ботев“ - № 1 Вх. А, Б, В; 2 Вх. А, Б, В; 5 Вх. А, Б, В, Г; 7 Вх. А, Б, В; 10 Вх. А жк „Дружба“ - № 4; 7; 8; 9; 10; 11 вх. Г, Е; 12 вх. А, Б; 14 вх. Б; 15 вх. Б; 16 вх. Б; 18 вх. А, Б, Г, Д, Е, Ж, З; 19 вх. Г; 20 вх. В; 22 вх. В; 23 вх. А, Б; 24 вх. А, Б; 25 вх. А; 26 вх. А; 28 вх. Б; 29 вх. Ж, З; 30 вх. Б; 32 вх. А; 42 вх. А,Б; 56 вх. А, Б; 69 вх. А, В жк „Балик“ - № 1 вх. А; 12 вх. Б; 13 вх. Б, В, Г; 14 вх. А, В, Г, Д, Е; 16 А, Б, В; 17 вх. Б, В, Д, Е; 18 вх. А, В, Г; 19 вх. А, Г; 2 вх. А, Б; 20 вх. А, Б, В, Г, Д, Е; 21 вх. Д. Е; 23 вх. Б; 24 вх. А, Б; 25 вх. Г; 28 вх. А, Б; 30 вх. Б, Е; 31 вх. А, Б, В, Г; 32 вх. А, Б, В, Г; 24 вх. Б; 35 вх. А, Б; 36 вх. А; 39 вх. Б; 40 вх. А; 41 вх. А, Б, В; 42 вх. А; 43 вх. Б; 44 вх. А, Б; 46 вх. А; 47 вх. А; 48 вх. В; 49 вх. А, Б; 5 ; 50 вх. В; 51 вх. А, Б, В, Г; 53 вх. В; 56 вх. А; 57; 59 вх. Г, Д; 6 вх. А; 60 вх. А, Б; 61 вх. А; 62 вх. А, Б; 63 вх. Б; 64 вх. А; 65; 66 вх. А, Б; 7 вх. В; 8 вх. А; 9 вх. Г ул. „Боряна“ – 2 вх. А; 3 Б, В; 4 вх. Б; 6 вх. А; 8 вх. Г; 10 вх. А; 19 вх. А; 23 вх. Б; 25 ; 31; 42 вх. А, Б, В, Г, Д, З ул. „Димитър Ковачев“ - № 0; 1; 2; 4; 6 вх. А; 8 вх.Г; 10 вх. А; 19 вх. А; 23 вх. Б; 25 вх. А, Б, В, Г; 27 вх. А, Б, В; 32 ; 38 вх. В. Г; 40 вх. А; 44 вх. А, Б, В; 46 вх. Б, В; 51 вх. А; 59; 60 жк „Иглика“ – 1 вх. А, Б, В, Г, Д, Е; 2 вх. А, Б, Д, З; 4 вх. А; 5 вх. Б.


В периода 06.08.2018 - 31.08.2018 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Телериг.


В периода 11.08.2018 - 18.08.2018 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич - бул. „ 25 септември“ - № 43, ул. „Стоил Войвода“ - № 16, ж.к. „ Дружба“ – № 1, 2, 40, ул. „Бачо Киро“ - № 5, ж. к. „Балик“ – 55 вх. А, Б, В, Г, Д.


В периода 11.08.2018 - 18.08.2018 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Балчик - ул. "Вит" №35, ул. "Самара" №10, кв. "Белите скали", ул. "ВВС" №5 и №10, кв. "Балик" №6 вх. А, №17 вх. А и Б, №19 вх. А и Б, Бл. №3, №4, №7, №14, №15, №18, ул. "Георги Бенковски" №30, и 49, Бл. "Дунав" №1 вх. А и Б, ул. "Тунджа" №28, 30 48, ул. "Любен Каравелов" № 12 вх. А и Б; с. Рогачево.


В периода 11.08.2018 - 18.08.2018 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Каварна - бл. "Изток", ул. "Йордан Йовков" №7, ул. "Здравец" №23, 25 и 27, местност "Иканталъка", ул. "Георги Кирков" №9, бл., "Рила" №2.


В периода 11.08.2018 - 18.08.2018 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Генерал Тошево - ул. “Асен Златаров“ №16, №118; ул.“Васил Априлов“ №0, №6, №8, №9, №15, №39, №63; ул. “Васил Левски“ №0; ул. “Велко Ангелов“ № 118; ул. “Георги Сава Раковски“ №16; ул. “Димитър Благоев“ №3, №4, №7, №24, №82; ул. “Добри Орлов“ №0; ул. “Дружба“ №15; ул. “Иван Вазов“ №15, №24; ул. “Мадара“ №0; ул. “Опълченска“, ул. “Отец Паисий“ №7; ул. “Пазара“ №0; ул. “Софриний Врачански“ №11; л. “Станьо Милев“ №0, №7, №27; ул. “Трети март“ №0, №6, №10, №21, №38, №42; ул. “Тунджа“ №1; ул. “Цар Иван Шишман“ №118; ул. “Черно Море“ №8‘ ул. “Янтра“ №10, №15.


В периода 11.08.2018 - 18.08.2018 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Балканци, с. Василево, с. Дъбовик, с. Изворово, с. Калина,с. Кардам, с. Преселенци с.Преселенци.