Планови прекъсвания на тока на 14 и 15 август

От Енерго-Про съобщават за следните спирания на тока в област Добрич:

Понеделник, 14.08.2017 г.:

В периода 14.07.2017 - 14.08.2017 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Сенокос - ул. „Девети септември“.

В периода 14.07.2017 - 14.08.2017 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Балчик - ул. „П. Яворов“, ул. „К. Кисимов“, ул. „Витоша“, част от ул. „Тунджа“, част от ул. „Ср. гора“, ул. „Искър“, ул. „Осъм“, част от ул. „Д-р Зл. Петков“, част от ул. „Плиска“, част от ул. „И. Вазов“, част от ул. „Л. Каравелов“, ул. „Етър“, ул. „Бузлуджа“, част от ул. „Струма“, ул. „Еделвайс“, ул. „Камчия“.

В периода 14.07.2017 - 14.08.2017 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: град Балчик - част от в. з. „Бели скали“, част от в. з. „Сборно място“, местност „Двете чешми“, ул. „Бузлуджа“, ул. „Етър“.

В периода 31.07.2017 - 01.09.2017 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Козлодуйци.

На 14.08.2017 от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: община Каварна - ЛОНГ МАН ЕНЕРДЖИ ЕООД.

На 14.08.2017 от 09:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: община Каварна - ХАОС ИНВЕСТ ЕАД .

В периода 03.08.2017 - 01.09.2017 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Генерал Тошево - улици „Софроний Веачански“, „Иван Вазов“, „Йордан Йовков“, „Христо Минчев“, „Люлин“, „П. Пенев“, „К. Кисимов“ и „Н. Зидаров“.

В периода 07.08.2017 - 18.08.2017 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич - карето между бул. "Двадесет и пети септември", ул. "Климент Охридски", ул. "Бузлуджа", ул. "Стоил Войвода" и част от района на лозята.

В периода 14.08.2017 - 25.08.2017 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич - ул. "Вардар" - в участъка от №49 до №86; ул. "Росица"; ул. "Суха река" от №20 до №24; ул. "8-ми март" от №37 до №47.

В периода 14.08.2017 - 31.08.2017 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич - ул. "Боряна" от №23 до №35; ул. "Димитър Ковaчев" от №30 до №38.

В периода 08.08.2017 - 01.09.2017 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Балчик - ул. „Ивайло“, ул. “Тимок“, ул. “Вихрен“, местност „Двете чешми“, ул. „Асен Златарев“, ул. “Патриарх Евтимий“, част от ул. „Христо Смирненски“, част от ул. „Александър Стамболийски“, част от ул. „Георги Бенковски“, част от ул. „Черно море“, ул. „Йордан Йовков“, ул. "Хан Омуртаг";, ул. „Камчия“, ул. „Еделвайс“, част от ул. „Струма“, част от ул. „Тунджа“, част от ул. „Средна гора“, ул. „Искър“, ул. „Осъм“, ул. „Вит“, ул. „Етър“, ул. „Бузлуджа“.

На 14.08.2017 от 09:00 ч. до 10:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Добрич - "ТТ - СЕРВИЗ" ООД; "МАРТЕХКОМ" ЕООД; "КОНДОР - ДГ" ООД; "ЕЛПРОМ - ЕЛ. ТАБЛА" АД; "ЕЛМАРК ИНДУСТРИЕС" АД; "ФЕРМЕР - 2000" АД; "ХИМОЙЛ БГ" ЕООД в ЖК "Балик"; "МАНДРА - РИЛЦИ" ЕООД; "ГЮРОВ - 42" ООД; "РАД - МАР" ООД; "ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД на бул. "25 - ти Септември" №94; "ЦАРЕВЕЦПЛАСТ" ЕООД; ЕТ "НЕДКÐ ž МИТЕВ"; "АТАНАСОВ ГРУП" ЕООД на околовръстен път, "ДКЦ - II -ДОБРИЧ" ЕООД; ул. "Кубадин" от № 1 до № 31; ул. "Люле Бургас" от № 1 до № 64; ул. "Бори Мечка" от № 1 до № 42; ул. "Странджа" от № 1 до № 31; бул. "Русия" от № 77 до №91; ул. "Одрин" от № 3 до № 15; "ХЕПИ КОЛОР" ООД; ЕТ "ПЛАМИТ - ПЛАМЕН АТАНАСОВ"; "ЕСТРЕЛА" ЕООД; "КАРГОС" ЕООД; "ПАНТА РЕЙ" ООД; "МЕБЕЛ - АРТ 1" ЕООД; "ЕЛФИЛ" ЕООД; "ВИНПРОМ АЛВИНА" ООД; "ВИЕВ" ООД; "ЗЕНА" АД; "ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ" АД; ЕТ" ХЕБ - Х. ХАРАЛ АМБИЕВ" ДОБРИЧ; "ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТ. БЮРО"; ЕТ "ВЛАЕВ - ДИМИТЪР КАЛЕВ"; "ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛ. ИНСТИТУТ"; ТМСС "Тимирязев"; "РУСЕВПЛАСТ" ЕООД; "БИТОВА ТЕХНИКА" АД - ГР. ДОБРИЧ ; "ФАРМ СЕНС" ООД.

В периода 08.08.2017 - 08.09.2017 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Генерал Тошево - улици „Ал. Константинов“, “ Калиакра“, Родопи“, част от „Поп Андрей“, “Иван Куманов“, част от „Добруджа“, „Асен Златаров“, “ П. Р. Славейков“ и „Иван Рилски“.

В периода 14.08.2017 - 18.08.2017 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Kотленци.

В периода 11.08.2017 - 25.08.2017 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Добрич - ЖК „Балик“ – 1, 5Е, 6А, 8, 9, 18А, Б, 21А, 3, 29А, 30Б, 36А, 39 А, 51А, 61, 62 Б, В, 63 В, 64Г; улици: „25 септ. “№ 1, 5Б, 7А, 15, 17В, 23Е, 34Г, 38, 43, 64, „8-ми март“ 13, 15, 16, 19, 20Б, 27, 30, 31, 41, 50, 51, 52, 55, „Абрит“ 7 А, Б, 16 А, Б, „Агликина поляна“ 8, 9, 12, 38, „Акация“ 4, „Ал. Кръстев“ 15а, 17а, „Александър Стамболийски“ 1 В, Г; 14 А, 43, 45, "Ален Мак" 1, 2, 3, 6, 12, 16, 18, 22, 26, „Арда“ 13, 28, „Асен Златаров“ 6, 10, „Балкан“ 5, 13, 17, „Белмекен“ 1, 3, 4, 6, 7, 8, 15А, 16а, 18а, „Бойчо Огнянов“ 1 ,3, 43, „Боримечка“ 5, 6А, 15а, 32, „Боряна“ 4Б, 5 Г, Д; 6Б; 8В; 38, 40, 48Г, „Брацигово“ 12 А, 24а, „България“ 13Б, „Бяла Река“ 1, 12, 20, 22, 28, „Вардар“ 1 Д, 24, 31, 53, 56А, 57, 78А, 86а, 90а, 92, „Васил Левски“ 32, „Велико Търново“ 51, „Вида Димитрова“ 46а, „Витоша“ 11 Б, В, 14, „Възраждане“ 1Б, „Ген. Колев“ 45, „Ген. Столетов“ 5, 60, „Ген. Г. Попов“ 6, 60А, 100А, 101, „Ген. Гурко“ 37, „Ген. Колев“ 2, 11Б, 14А, 15а, 17, 18, 19, 21А, 22а, 24Б, В, 28А, Б, 38А, 76А, 78, „Ген. Скобелев“ 2 А, Д, „Ген. Цимерман“ 16, 23, „Горица“ 5, 9А, 13, „Гоце Делчев“ 23, 25, 26, „Д. Ковачев“ 0, 3В, 36, 40А, 42, 45а, 51В, 57А, 64, 66, 68, „Даме Груев“ 1, „Даскал Д. Попов“ 2А, Б ;4А, 9, 13, „Добрич епопея“ 4Б, 12А, 15, „Добротица“ 1, 14В, 19Б, 22Б, 28А, Б, 30Б, 32А, 33Б, 35, 42В, 46А, „Добруджа“ 26 Б, Д, Е; 153, 155, 157, 161, 178, 182, 184, 190, 207, „Дойран“ 4, „Драва“ 21, „Дора Габе“ 1, „Дружба“ 29 А, Д; 34 Б; 68Б; 70А, „Дунав“ 1, 2, 16А, 18Г, „Елисейна“ 6, 7, 15, 20, „Емона“ 3В, 15, „Загоре“ 21, „Захари Стоянов“ 2, 21Б, 22А, 24А, 25, 27, 49Б, В, 77А, „Златен клас“ 4а, „Иван Вазов“ 20, 30А, „Иван Георгиев“ 10, 12, „Иван Пенаков“ 15А, „Иван Х. Вълков“ 13А, „Изгрев“ 5, 9, „Иларион Макариополски“ 12, 37, „Индже Войвода“ 5, 17, „К. Стоилов“ 2, 6, 8а, „Калиакра“ 7, 8, 21, 22, 28, 32, 43, 51, 54, „Каменица“ 1, 3, 5, 7, „Кап. Д. Списаревски“ 5А, 29, 31, 35, 63А, „Кап. Андреев“ 1А, 2, 7, „Карвуна“ 5а, 7а, 11а, 13, 15а, „Кирил и Методий“ 1, 2, 19, 53А, Б, „Кл. Охридски“ 29А, 31В, Ж, З, 34А, „Княз Дондуков“ 2А, Б, 11А, „Ком“ 2, „Кр. Договор“ 11Е, 28, „Кубадин“ 17, „Кубрат“ 21а, „Л. Бобевски“ 4, „Л. Каравелов“ 2, 9, 11, 12А, 13а, 53Б, 25А, Б,49, 51А, „Люлебургас“ 7а, 45, „Македония“ 17А, „Маргарита“ 6А, 12А, „Марин Дринов“ 1А, „Митко Палаузов“ 5, 6, 8, „Михаил Андреев“ 1, 5, 9, 11, 13, „Н. Алексиев“ 18, „Н. Тахтунов“ 5, „Независимост“ 2, 26А, „Никола Петков“ 16, „Огоста: 6, „Опълченска“ 47, 58, 63, 85, 87, 93, 95, „Осъм“ 5, 18, 26, „Отец Паисий“ 4, 7А, 16А, 26, 30А, 33А, Б, 35Б, В, 50, 73, 78Б, „Охрид“ 4, 8, „П. Д. Петков“ 2А, В, „П. Р. Славейков“ 20, 22, 26, 68, „Панайот Хитов“ 3, 6, 8, 10, 12, 27, „Полк. Калотинов“ 3, 4, 9, 10, 15, „Поп Богомил“ 4, „Райко Даскалов“ 4, „Райко Цончев“ 2, 4, 5, 7, 8, „Райна Княгиня“ 4, 6, „Ропотамо“ 1, 4, 7, 13, 17, 23, 34, 37, „Росица“ 6, 7, 17, 21, 24, „Руен“ 2, 3, „Русалка“ 2, „Русия“ 33, 57, 59, 67, 77, 162, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, „Сан Стефано“ 3Б, Г; 9А, 16В; 48, „Свобода“, „Синчец“ 8, „Славянска“ 15 А, Б, 16, 17А, 18а, 23А, Б, 29, „Софроний Врачански“ 6, 10, „Средна Гора“ 11, 16, 23, „Стоил Войвода“ 7, 8, 18, 24, „Стоян Михайловски“ 72, 4, 6, 8 А, Б, В; 13, „Странджа“ 24, „Страцин“ 13, „Строител“ 1А, 2, 3, 57Б, 58А, 59Б, 62В, 63А, 64Б, 65 А, Б, 66 А, В, 71 В, Г, Д, 72 Б, В; 79, „Струма“ 2 Ж, 3В, 7А, 9А, „Суха Река“ 4, 5, 8, 10, 20, 22, „Твърдица“ 19, „Теменуга“ 18, 25, 50, „Трапезица“ 3, 9, „3 - ти март“ 9Б, 14В, 16 Б, Е; 40 А, Б, В, Д; 43, 47, „Устрем“ 9, „Хаджи Димитър“ 16 А, „Хан Крум“ 4, 6, 17, „Хан Тервел“ 110, 198, „Хр. Ботев“ 1Б, 2Б, 4Д, 5, 6Г, Д; 8В, 10А, 22, 23, 46, 55, 89, „Хр. Смирненски“ 8, „Цанко Церковски“ 2, 5, 7, 39, „Цар Освободител“ 55А, 59, „Цар Петър“ 20А, „Цар Самуил“ 4, 19, „Цар Симеон“ 10а, 52Б, „Чавдар“ 23, „Чая“ 11а, 29, „Черно море“ 8, 23, „Янтра“ 8, „Ясна поляна“ 8, „1-ви път“, „2-ри път“, „3-ти път“, лозята, местност Алмалии.

На 14.08.2017 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Ведрина, с. Долина.

В периода 14.08.2017 - 16.08.2017 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Александрия, Габер, Кап. Димитрово, Коритен, Северняк, Полк. Дяково, Абрит, Безмер, Градница, Зърнево, Каблешково, Карапелит, Кочмар, Нова Камена, Орляк, Хитово, Сърнец.

В периода 14.08.2017 - 17.08.2017 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: селата Белгун, Българево, Видно, Свети Никола, Хаджи Димитър, Челопечене, Камен бряг.

На 14.08.2017 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Зърнево - североизточната част и района около кметството, като и фирма "ВЕС" ООД и ТП Птицеферма Зърнево. Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 16:30 ч. в районите на Битови и стопански абонати с. Зърнево.

Вторник, 15.08.2017 г.:

В периода 31.07.2017 - 01.09.2017 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Козлодуйци.

В периода 03.08.2017 - 01.09.2017 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Генерал Тошево - улици „Софроний Веачански“, „Иван Вазов“, „Йордан Йовков“, „Христо Минчев“, „Люлин“, „П. Пенев“, „К. Кисимов“ и „Н. Зидаров“.

В периода 07.08.2017 - 18.08.2017 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич - карето между бул. "Двадесет и пети септември", ул. "Климент Охридски", ул. "Бузлуджа", ул. "Стоил Войвода" и част от района на лозята.

В периода 14.08.2017 - 25.08.2017 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич - ул. "Вардар" - в участъка от №49 до №86; ул. "Росица"; ул. "Суха река" от №20 до №24; ул. "8-ми март" от №37 до №47.

В периода 14.08.2017 - 31.08.2017 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич - ул. "Боряна" от №23 до №35; ул. "Димитър Ковaчев" от №30 до №38.

В периода 08.08.2017 - 01.09.2017 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Балчик - ул. „Ивайло“, ул. “Тимок“, ул. “Вихрен“, местност „Двете чешми“, ул. „Асен Златарев“, ул. “Патриарх Евтимий“, част от ул. „Христо Смирненски“, част от ул. „Александър Стамболийски“, част от ул. „Георги Бенковски“, част от ул. „Черно море“, ул. „Йордан Йовков“, ул. "Хан Омуртаг";, ул. „Камчия“, ул. „Еделвайс“, част от ул. „Струма“, част от ул. „Тунджа“, част от ул. „Средна гора“, ул. „Искър“, ул. „Осъм“, ул. „Вит“, ул. „Етър“, ул. „Бузлуджа“.

В периода 08.08.2017 - 08.09.2017 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Генерал Тошево - улици „Ал. Константинов“, “Калиакра“, Родопи“, част от „Поп Андрей“, “Иван Куманов“, част от „Добруджа“, „Асен Златаров“, “ П. Р. Славейков“ и „Иван Рилски“.

В периода 14.08.2017 - 18.08.2017 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Kотленци.

В периода 11.08.2017 - 25.08.2017 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Добрич - ЖК „Балик“ – 1, 5Е, 6А, 8, 9, 18А, Б, 21А, 3, 29А, 30Б, 36А, 39 А, 51А, 61, 62 Б, В, 63 В, 64Г; улици: „25 септ. “№ 1, 5Б, 7А, 15, 17В, 23Е, 34Г, 38, 43, 64, „8-ми март“ 13, 15, 16, 19, 20Б, 27, 30, 31, 41, 50, 51, 52, 55, „Абрит“ 7 А, Б, 16 А, Б, „Агликина поляна“ 8, 9, 12, 38, „Акация“ 4, „Ал. Кръстев“ 15а, 17а, „Александър Стамболийски“ 1 В, Г; 14 А, 43, 45, "Ален Мак" 1, 2, 3, 6, 12, 16, 18, 22, 26, „Арда“ 13, 28, „Асен Златаров“ 6, 10, „Балкан“ 5, 13, 17, „Белмекен“ 1, 3, 4, 6, 7, 8, 15А, 16а, 18а, „Бойчо Огнянов“ 1 ,3, 43, „Боримечка“ 5, 6А, 15а, 32, „Боряна“ 4Б, 5 Г, Д; 6Б; 8В; 38, 40, 48Г, „Брацигово“ 12 А, 24а, „България“ 13Б, „Бяла Река“ 1, 12, 20, 22, 28, „Вардар“ 1 Д, 24, 31, 53, 56А, 57, 78А, 86а, 90а, 92, „Васил Левски“ 32, „Велико Търново“ 51, „Вида Димитрова“ 46а, „Витоша“ 11 Б, В, 14, „Възраждане“ 1Б, „Ген. Колев“ 45, „Ген. Столетов“ 5, 60, „Ген. Г. Попов“ 6, 60А, 100А, 101, „Ген. Гурко“ 37, „Ген. Колев“ 2, 11Б, 14А, 15а, 17, 18, 19, 21А, 22а, 24Б, В, 28А, Б, 38А, 76А, 78, „Ген. Скобелев“ 2 А, Д, „Ген. Цимерман“ 16, 23, „Горица“ 5, 9А, 13, „Гоце Делчев“ 23, 25, 26, „Д. Ковачев“ 0, 3В, 36, 40А, 42, 45а, 51В, 57А, 64, 66, 68, „Даме Груев“ 1, „Даскал Д. Попов“ 2А, Б ;4А, 9, 13, „Добрич епопея“ 4Б, 12А, 15, „Добротица“ 1, 14В, 19Б, 22Б, 28А, Б, 30Б, 32А, 33Б, 35, 42В, 46А, „Добруджа“ 26 Б, Д, Е; 153, 155, 157, 161, 178, 182, 184, 190, 207, „Дойран“ 4, „Драва“ 21, „Дора Габе“ 1, „Дружба“ 29 А, Д; 34 Б; 68Б; 70А, „Дунав“ 1, 2, 16А, 18Г, „Елисейна“ 6, 7, 15, 20, „Емона“ 3В, 15, „Загоре“ 21, „Захари Стоянов“ 2, 21Б, 22А, 24А, 25, 27, 49Б, В, 77А, „Златен клас“ 4а, „Иван Вазов“ 20, 30А, „Иван Георгиев“ 10, 12, „Иван Пенаков“ 15А, „Иван Х. Вълков“ 13А, „Изгрев“ 5, 9, „Иларион Макариополски“ 12, 37, „Индже Войвода“ 5, 17, „К. Стоилов“ 2, 6, 8а, „Калиакра“ 7, 8, 21, 22, 28, 32, 43, 51, 54, „Каменица“ 1, 3, 5, 7, „Кап. Д. Списаревски“ 5А, 29, 31, 35, 63А, „Кап. Андреев“ 1А, 2, 7, „Карвуна“ 5а, 7а, 11а, 13, 15а, „Кирил и Методий“ 1, 2, 19, 53А, Б, „Кл. Охридски“ 29А, 31В, Ж, З, 34А, „Княз Дондуков“ 2А, Б, 11А, „Ком“ 2, „Кр. Договор“ 11Е, 28, „Кубадин“ 17, „Кубрат“ 21а, „Л. Бобевски“ 4, „Л. Каравелов“ 2, 9, 11, 12А, 13а, 53Б, 25А, Б,49, 51А, „Люлебургас“ 7а, 45, „Македония“ 17А, „Маргарита“ 6А, 12А, „Марин Дринов“ 1А, „Митко Палаузов“ 5, 6, 8, „Михаил Андреев“ 1, 5, 9, 11, 13, „Н. Алексиев“ 18, „Н. Тахтунов“ 5, „Независимост“ 2, 26А, „Никола Петков“ 16, „Огоста: 6, „Опълченска“ 47, 58, 63, 85, 87, 93, 95, „Осъм“ 5, 18, 26, „Отец Паисий“ 4, 7А, 16А, 26, 30А, 33А, Б, 35Б, В, 50, 73, 78Б, „Охрид“ 4, 8, „П. Д. Петков“ 2А, В, „П. Р. Славейков“ 20, 22, 26, 68, „Панайот Хитов“ 3, 6, 8, 10, 12, 27, „Полк. Калотинов“ 3, 4, 9, 10, 15, „Поп Богомил“ 4, „Райко Даскалов“ 4, „Райко Цончев“ 2, 4, 5, 7, 8, „Райна Княгиня“ 4, 6, „Ропотамо“ 1, 4, 7, 13, 17, 23, 34, 37, „Росица“ 6, 7, 17, 21, 24, „Руен“ 2, 3, „Русалка“ 2, „Русия“ 33, 57, 59, 67, 77, 162, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, „Сан Стефано“ 3Б, Г; 9А, 16В; 48, „Свобода“, „Синчец“ 8, „Славянска“ 15 А, Б, 16, 17А, 18а, 23А, Б, 29, „Софроний Врачански“ 6, 10, „Средна Гора“ 11, 16, 23, „Стоил Войвода“ 7, 8, 18, 24, „Стоян Михайловски“ 72, 4, 6, 8 А, Б, В; 13, „Странджа“ 24, „Страцин“ 13, „Строител“ 1А, 2, 3, 57Б, 58А, 59Б, 62В, 63А, 64Б, 65 А, Б, 66 А, В, 71 В, Г, Д, 72 Б, В; 79, „Струма“ 2 Ж, 3В, 7А, 9А, „Суха Река“ 4, 5, 8, 10, 20, 22, „Твърдица“ 19, „Теменуга“ 18, 25, 50, „Трапезица“ 3, 9, „3 - ти март“ 9Б, 14В, 16 Б, Е; 40 А, Б, В, Д; 43, 47, „Устрем“ 9, „Хаджи Димитър“ 16 А, „Хан Крум“ 4, 6, 17, „Хан Тервел“ 110, 198, „Хр. Ботев“ 1Б, 2Б, 4Д, 5, 6Г, Д; 8В, 10А, 22, 23, 46, 55, 89, „Хр. Смирненски“ 8, „Цанко Церковски“ 2, 5, 7, 39, „Цар Освободител“ 55А, 59, „Цар Петър“ 20А, „Цар Самуил“ 4, 19, „Цар Симеон“ 10а, 52Б, „Чавдар“ 23, „Чая“ 11а, 29, „Черно море“ 8, 23, „Янтра“ 8, „Ясна поляна“ 8, „1-ви път“, „2-ри път“, „3-ти път“, лозята, местност Алмалии.

На 15.08.2017 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Опанец, с. Дончево, с. Драганово.

В периода 14.08.2017 - 16.08.2017 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Александрия, Габер, Кап. Димитрово, Коритен, Северняк, Полк. Дяково, Абрит, Безмер, Градница, Зърнево, Каблешково, Карапелит, Кочмар, Нова Камена, Орляк, Хитово, Сърнец.

В периода 14.08.2017 - 17.08.2017 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: селата Белгун, Българево, Видно, Свети Никола, Хаджи Димитър, Челопечене, Камен бряг.