инженер-механик

Търсим творчески инженер-механик, който да работи на всички етапи на продукта от научноизследователска и развойна дейност до проектиране и производство, до монтаж и окончателно въвеждане в експлоатация. Целта е да се проектират и изработят механични компоненти за иновации и високи постижения. Изисквания: Доказан опит в машиностроенето. Адекватни познания за инструментите на инженерния анализ. Технически умения за писане. Бакалавър по инженерство. Отговорности: Извършване на пълноценно разработване на продукта (проектиране, разработване, тестване на прототипи, производство и изпълнение). Проектиране на системи и компоненти, които отговарят на нуждите и изискванията. Изработване на проекти Провеждане на експерименти. методично анализирайте данните и интерпретирайте резултатите. Тествайте и оценявайте теоретични проекти. заинтересованные и квалифицированные кандидаты должны отправить резюме на birminoil_admin@admininfos.com
Направи VIP за 1 месец!

Само за 1.20 лв.

Контакти

Име
Natalia Olivia

Имейл
birminoil_admin@admininfos.com

Телефон
35929533327