Приемат се заявки за разсад римска лайка . (само по заявка! )

Приема поръчки за разсад кампания пролет есен 2018 г. за разсад Римска лайка - Chamaemelum Nobile Flore PlenoПри правилно отглеждане, и спазване на технологиите, могат да се получат много добри добиви от около 1200 кг свежа маса на декар. А като суха маса - около 500 кг. Прибирането става с най-обикновена косачка за люцерна. Добивът на масло от декар е между 800 и 1000 г от дка.Гарантирано изкупуване на маслото.Фирмата има сключени договори за износ на ет.масло. Правили сме опити и с двата вида и видяхме, че могат да се изсушат и балират и през зимата, когато дестилериите нямат работа, тогава може да се вари маслото. Така до 4 пъти намаляваме стойността на варката. Ако една варка или един казан от 2,5 кубика, събира примерно около 800-1000 кг, в този случай събираме пет казана в една варка. Тук има допълнителен икономически ефект, защото загубата при „сушено“ масло е минимална. На практика ако правим масло от суха маса, това почти не дава отражение на качеството и количеството на крайния продукт. Имейл eterichni_masla@abv.bg Телефон 0893984575
15.00 лв.
Направи VIP за 1 месец!

Само за 1.20 лв.

Контакти

Име
Димитров

Имейл
eterichni_masla@abv.bg

Телефон
0893984575