MAXGROW POWER -Третиране на семена

MAXGROW POWER е течен тор за задоволяване нуждите на растителните култури от микроелементи. Той е отличен продукт за бързо реагиране чрез листно приложение, когато има недостиг на повече от един микроелемент. Микроелементите показват 10 – 20 пъти по-висока ефективност при подаване през листата отколкото при внасяне в почвата. MAXGROW POWER се използва и за обработка на семената преди засаждане за по-добра кълняемост и устойчивост при неблагоприятни условия. СЪДЪРЖАНИЕ: Желязо (Fe) 0.5 %, Манган (Mn) 0.25 %, Мед (Cu) 0.1 % и Цинк (Zn) 0.1 % в бързо усвоима хелатна форма; Бор (B) 0.25 % и Молибден (Mo) 0.02 %. Плътност 1.07 kg/L pH 4.6±0.5 общи указания за Приложение: MAXGROW POWER може да се прилага самостоятелно или смесен с други течни торове и пестициди. Листно подхранване: Използвайте 0.3 – 0.5 литра MAXGROW POWER на декар, разтворен в достатъчно количество вода за цялостно опръскване на растенията. Повторните третирания може да са полезни. Фертигация: неколкократни внасяния при доза 2 – 5 литра MAXGROW POWER на декар, внесени с поливната вода чрез капково напояване или микродъждуване. Третиране на семена: При третиране на семена прилагайте 1 – 2 литра MAXGROW POWER на тон семе. Микроелементите (желязо, манган, мед, цинк, бор и молибден) са толкова необходими и важни за хранене на растенията, колкото основните (азот, фосфор, калий) и вторичните (калций, магнезий, сяра) елементи. Тяхното название микроелементи е поради факта, че растенията се нуждаят от тях в много малки количества. Само микроелементи с положителен заряд могат да бъдат хелатирани. Микроелементи с отрицателен заряд, т.е. бор и молибден не се хелатират. EDTA и HEDTA са най-силните и най-ефективни хелатиращи агенти използвани сега в производството на специални торове.
5.00 лв.
Направи VIP за 1 месец!

Само за 1.20 лв.

Контакти

Име
Богомил Митев

Имейл
agrooilofis@abv.bg

Телефон
0898593988,058600466