Комплексно счетоводно обслужване

НАВКАТ ООД предлага на своите клиенти Комплексно счетоводно обслужване: 1. Счетоводно обслужване: – Изготвяне на индивидуален сметкоплан на предприятието; – Изготвяне на счетоводна политика; – Текущо счетоводно отчитане на документи; – Подаване на декларации в НАП; – Консултации по възникнали въпроси и казуси; – Годишно счетоводно и данъчно приключване; – Съдействие по време на проверки и одит. 2. Обработка на заплати: – Текущa обработка на заплати на персонала; – Изготвяне на ведомости, фишове, справки и платежни документи; – Изготвяне на документи, свързани с трудовите и извънтрудовите правоотношения; – Подаване на декларации Образец 1 и 6 в НАП; – Подаване на документи и справки в НОИ и НСИ; – Поддържане на трудови досиета; – Консултации по възникнали въпроси и казуси, свързани с прилагане на КТ, КСО, ЗЗО, ЗБУТ и други; – Съдействие по време на проверки. Цените се определят след предварителен анализ на фирмата.
60.00 лв.
Направи VIP за 1 месец!

Само за 1.20 лв.

Контакти

Име
Деян Николов

Имейл
navcat@abv.bg

Телефон
0888891777