ДиЗи Конт предлагаме на нашите клиенти пълен набор от съвети и съдействие при регистрацията на фирми

Въз основа на значителния ни опит, ние от ДиЗи Конт предлагаме на нашите клиенти пълен набор от съвети и съдействие при регистрацията на фирми, включително: • Избор на подходяща корпоративна форма; • Изготвяне на документи за регистрации на фирми, дружества, фирмени клонове и представителства;/ включително и офшорни компании . • Извършване на необходимите вписвания и регистрации на фирми съгласно българското законодателство в съответните учреждения и институции, като: Търговски регистър, Инспекция по труда. Митница • Осигуряване на адрес на управление и на адрес за кореспонденция . • Оперативно счетоводство според действащото законодателство • Съдействие за издаване на Удостоверение А1 / командировки в чужбина / за ЕС Регламент 987/2009 • Митнически документи и съдействие при внос на стока по Митническа тарифа 42 Регистрация на лек автомобил в България ! Ние предлагаме най-доброто решение . В качеството си на едноличен собственик на фирма Вие решавате как и кога и колко автомобила да регистрирате и собственика сте само Вие . Контакт : тел: 0895603828 e-mail: dizicont@abv.bg; office@dizicont.com http://www.dizicont.com/
1.00 лв.
Направи VIP за 1 месец!

Само за 1.20 лв.

Контакти

Име
Димитрова

Имейл
dizicont@abv.bg

Телефон
+359895603828