Къща с. Лозенец, общ. Крушари

Къща с двор, представляващи: УПИ с площ 570 кв.м., съставляващ част от имот пл. номер 84, включен в УПИ VII, кв. 31, целият с площ от 1 200 кв.м., ведно с построената в него едноетажна къща с площ 70 кв.м., находяща се в село Лозенец, община Крушари. Имотът е предмет на публична продан в периода 09.05.2022 - 09.06.2022г. по изпълнително дело 899 от 2013г., по описа на ЧСИ Николай Ников, тел. 058 621177 и тел. 0878377207 email: nikov810@gmail.com АСВ ЕАД оказва съдействие на купувачите за участие в публични продани. Купувачите на този имот нямат ангажимент за заплащане на комисиони. За допълнителна информация: Виктор Дойчинов mob: 0882037532 viktor.doychinov@theagency.bg Int. 820840
9 999.00 лв.
Направи VIP за 1 месец!

Само за 1.20 лв.

Контакти

Име
Виктор Дойчинов

Имейл
viktor.doychinov@theagency.bg

Телефон
0882037532