Втори опит за приемане на бюджета на община Добричка

Втори опит за приемане на бюджета на община Добричка
Изпълнението на бюджета на община Добричка за 2011 гoдина ще се гледа на сесия днес

Кметът Петко Петков очаква и одобрение на Програмата за реализация на Общинския план за развитие на община Добричка 2007-2013 г., за 2012 г., както и на  Стратегията за управление на общинската собственост на община Добричка за периода 2011-2015 г.

Бюджета на община Добричка за настоящата година е друг акцинт в дневния ред на заседанието днес. Той се внася за втори път, след като веднъж вече беше отхвърлен от съветниците.  

 Заместник-кметът Дико Иванов внася за одобрение приходно-разходна сметка за извънбюджетните средства на община Добричка през 2012 г. Местният парламент трябва да одобри и общата численост и структура на общинската администрация в община Добричка.

Управителят на „В и К” ЕООД Дамян Калчев е изпратил писмо относно: Бизнес план за развитието на водното дружествоза периода 2009-2013 г.

Заместник-кметът  Гюлхан Вейсел предлага за одобрение Годишен план за 2013 г. на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Добричка за периода 2011-2015 г.

 Тя ще запознае съветниците и с подготовката и провеждането на празника на община Добричка и фолклорния събор „Песни и танци от слънчева Добруджа”-Дебрене 2012 г.

Очаква се съветниците да гласуват за откриване на процедура за предоставяне на концесия на 9 язовира.Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+