Създава се център за активно гражданско участие по проблемите на Добрич

Създава се център за активно гражданско участие по проблемите на Добрич
В Добрич ще бъде изграден Център за граждански инициативи, където граждани и представители на бизнеса и местната власт да могат да поставят и дискутират проблемите си, заедно да търсят начини за разрешаването им и да се самоорганизират за полезни за общността дейности, които в дългосрочен план ще направят града ни по-привлекателно място за живеене

Центърът “Агора-Добрич” ще бъде в НЧ „Й.Йовков-1870 година” и  в откритото пространство между читалището и кукления театър, което се нуждае от обновяване. Идеята на проекта се основава на проведените на 15 юни и 5 юли миналата година два граждански форума, чиято основна задача бе да изведат общозначимите проблеми на местната общност в Добрич. Гражданите решиха, че най-важният проблем на града е обезлюдяването и си поставиха за цел да го превърнат в привлекателно за живеене място. Затова е необходимо място, което добричлии да припознават като място за граждански инициативи, където да могат да поставят и дискутират проблемите си и заедно да търсят начини за разрешаването им.

 

Изграждането на центъра обхваща два етапа: първият се състои в обсъждане на идейни проекти и определяне на визията и физическото му изграждане, а вторият –  в насищането на Центъра с дейности – ежемесечни дискусии, провокиране на различни инициативи и др.

 

Гражданският форум ще се събира най-малко веднъж месечно. Проектът предвижда провеждането на най-малко 6 дискусии по предложени от гражданите значими за общността проблеми. Търсенето на решения  ще се осъществява чрез подхода „Агора”.  За всяка дискусия ще бъдат канени заинтересованите страни чрез афиши, обяви в сайта на читалището и в медиите. За дискусиите ще бъдат канени гости-лектори, които да споделят експертни мнения и позиции. Те ще имат възможност да представят отношението си по темите чрез презентации, мултимедийни и визуални информации, графики, снимки и др.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+