Част от възпитаниците на ОУ "Бачо Киро" били извън страната

Част от възпитаниците на ОУ "Бачо Киро" били извън страната
Това е сред причините за закриване на училището, се посочва в докладна записка на общината. Ето и останалите причини, описани там:

Намалява броят на учениците и в ОУ „Бачо Киро” – от 353 през 2001/2002 г. на 174 през 2006/2007 г. (-179 ученика) и на 173 през 2011/2012 г. (-1 ученик), т.е. спада за последните 10 години е 180 ученика. В момента в училището се обучават 39 деца в подготвителен клас, 83 ученици в начален етап и 64 ученици в прогимназиален етап. Броят на паралелките е осем – по една в клас. Броят на учениците в пети клас (14) и в седми клас (13) е по-малък от допустимия минимален брой съгласно Наредба № 7 от 2000 г. на МОМН.
 
Частичната стабилизация на броя на учениците в училището се дължи на увеличения брой на учениците в подготвителен клас (през тази година те са 40, с 20 повече от миналата година) и с привличането на ученици, които живеят в отдалечени от училището райони, за които е осигурен транспорт. Констатациите от извършени проверки от Отдел „Образование и култура” на 05.10.2011 г. и на 23.11.2011 г. на броя на учениците в паралелките и на редовното посещение на учебните занятия показват, че средно 1/5 от учениците не присъстват в час, като около 1/3 от тях са извън страната.


Числеността на персонала е 20 души, в т.ч. педагогически персонал – 15, непедагогически персонал – 4 и една условна бройка. През последните три години на училището са предоставени 29 715 лв повече бюджетни средства от полагащите се по единни разходни стандарти, а именно: през 2010 г. – 15 562 лв, през 2011 г. – 8 636 лв и през 2012 г. – 5 517 лв.


Съществува възможност за пренасочване на учениците в ОУ „Йордан Йовков”, ОУ „Н. Вапцаров”, СОУ „Д. Талев” и в други училища в Добрич, които имат капацитетни възможности и необходимите материални условия.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+