Община Добрич осигури сериозен финансов ресурс за почистване на река Добричка

Община Добрич осигури сериозен финансов ресурс за почистване на река Добричка
В момента Община Добрич извършва сериозни дейности за корекция на дере „Сердика”, приток на река Добричка. Средствата в размер на 303 000 лева се осигуряват от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. С тях се извършва корекция на 2750 метра от дерето, от които 2 349 метра са земна корекция и 400 метра са бетонова корекция.

Целта на общината е да не се допускат разливи на големите площи, причинени от проливните дъждове. През цялата година продължи почистването на наноси и отпадъци от цялото корито на река Добричка. Община Добрич осигури 95 000 лева за почистване на 1800 метра от киротото на реката. 24 000 лева, отпуснати от държавния бюджет бяха използвани за почистване на участък с дължина 1300 метра, преминаващ през Градския парк „Свети Георги” и местността „Гаази баба”.

Изцяло е почистено и възстановено бетоновото корито на дере „Йовково” – от ул. „Орфей” до заустването му в дере Сердика. По този начин притока на всички повърхностни води в района е безпрепятствено отведен.

И през 2010 г. бяха заложени средства за почистване на нерегламентирани замърсявания и коритото на река Добричка, преминаващо през територията на град Добрич. През годината бяха почистени нерегламентирани сметища в кв. Рилци, по околовръстния път – в близост до сондажите на „Сердика” АД, по ул. „Каменица”, ул. „Иван Рилски”, в кв. „Добротица” и в района на ПГМЕТ„Ломоносов”.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+