48 улици включени в проект за битова канализация в Тошево

48 улици включени в проект за битова канализация в Тошево
Средствата, които се отпускат за канализацията са близо 20 000 000 лева.

48 улици за проектиране на битова канализация в града са включени в проекта "Доизграждане на канализационна мрежа, рехабилитация на водопроводна мрежа и модернизация на пречиствателната станция за отпадни води" по процедура "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 екв.ж." по Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013г."  Решение за кандидатстване за финансиране по тази програма се взе на последното заседание на Общински съвет -Генерал Тошево. Общата стойност на проекта е 19 569 641 лева.

 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+