Община Каварна подписа договор по проект за над 236 000 лева

Община Каварна подписа договор по проект за над 236 000 лева
Днес бе подписан договор по проект “Подобряване на енергийната ефективност на детска ясла “Щастливо детство” – Каварна” по програма на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Одобрен е по Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”, Операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини”.

Общата стойност на проекта е 236 196, 43 лв., от които 200 766, 97 лв. са безвъзмездна финансова помощ, а останалите 35 429, 46 лв. са съфинансиране от Община Каварна.

 

Проектът е с продължителност 10 месеца и по него се предвижда да бъде направена топлоизолация на покрива и стените на сградата на Детската ясла, както и частичен ремонт на разрушената облицовка.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+