7 павилиона за осмомартенския базар

7 павилиона за осмомартенския базар
От пети до девети март, в дървените къщички на пл. „Свобода”, Община Добрич организира празничен търговски базар с основна тема Международния ден на жената – 8 март.

Базарът се провежда с традиционните партньори на общината – Българска асоциация на хотелиери и ресторантьори, Бизнес център Добрич и Регионалните занаятчийски камари от страната. В рамките на инициативата отново ще присъства изложение на художествените и приложни занаяти, в което ще участват наши добрички майстори, представлявани отново от Бизнес център Добрич и гости от страната.

 

Празничната атмосфера ще поддържат с отбрани храни и напитки ресторантьорите от Българската асоциация на хотелиерите и ресторантьорите. Седем павилиона ще бъдат предоставени за търговия с цветя и поздравителни картички.


От днес – 27 до 29 февруари включително желаещите да участват в базар „8 МАРТ” следва да подадат заявление по образец в Центъра за услуги и информация на общината на работно място „Икономическо развитие”, съгласно утвърден от Кмета регламент за участие в базара. С условията на регламента всеки може да се запознае на интернет – страницата на общината – www.dobrich.bg , на информационното табло пред сградата на общината, а допълнителна информация може да получи на място в ЦУИ или на телефон 058 600 395.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+