От учебната 2012/2013 г. се въвежда целодневно обучение и за ІІІ клас

От учебната 2012/2013 г. се въвежда целодневно обучение и за ІІІ клас
Правителството прие постановление за изменение на свои нормативни актове, което ще позволи през учебната 2012/2013 г. да се въведе целодневна организация на учебния ден и за учениците от III клас.

С ПМС 186/2010 г. досега беше уредено финансовото осигуряване на целодневната организация на учебния ден за учениците от I и II клас на държавните и общинските училища. Новият документ осигурява финансово целодневните занимания и за децата от III клас, като остават условията за наличие на необходимите санитарно-хигиенни условия и желание от страна на родителите. Предвижда се да бъдат обхванати около 40 000 ученика от III клас, като в това число не са включени пътуващите от средищните училища. За целта ще са необходими 5 млн. лв. до края на 2012 г., които са планирани по бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката.


С постановлението се повишава и размерът на допълнителните средства за обхванатите ученици в целодневна организация на учебния ден от I до III клас и за пътуващите ученици от средищните училища. Считано от 1 април 2012 г. се възстановява размерът на норматива за допълнителните средства за обхванатите ученици в целодневна организация на учебния ден до стойността, която беше първоначално определена с ПМС 84/2009, а именно 474 лв. Осигуряването на това увеличение ще бъде за сметка освобождаването на бюджетни средства, планирани за целодневната организация на учебния ден за първокласниците и второкласниците в средищните училища, които вече ще се получават от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+