Повече пари отпускат за урология, хирургия и раждане

Повече пари отпускат за урология, хирургия и раждане
В Районната здравноосигурителна каса - Добрич приключи договарянето с изпълнителите на медицинска и дентална помощ за 2012г.

„Диализен център – Албена” за първа година ще работи по новите клинични процедури, включени в Национален рамков договор (НРД) 2012, касаещи хемодиализата. Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) – Добрич е сключила договор за пет клинични процедури.

 

Тази година чувствително завишение има в цените на клиничните пътеки в Урологията – повече от 50%. По-слабо е увеличението на цените на хирургичните клинични пътеки и по-точно в Невро- и Кардиохирургията. Леко е завишена цената на клинична пътека (КП) 141 - Раждане, независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение за раждане – миналата година НЗОК е заплащала 470лв, а през 2012 цената е 500лв.


Завишението на броя на клиничните пътеки, по които ще работи Областната болница се дължи на нови договори за инвазивна кардиология и лицево-челюстна хирургия. Тази година КП са 210, спрямо 196 – през 2011 г.


Общият брой на клиничните пътеки, по които ще работят болниците в област Добрич е 334 , с една по-малко в сравнение с  миналата година. В областта лечебните заведения за болнична помощ ще работят по клинични пътеки/КП/ както следва: МБАЛ - Балчик – 55, МБАЛ - Каварна – 44, МБАЛ – Бялата лястовица - Ген.Тошево – 15, а МБАЛ – Тервел  се преструктурира в Медицински център. Специализираната болница за рехабилитация - Тузлата ще работи по 7 КП, ДКЦ 1 – по 2, а ДКЦ 2 по една пътека.


РЗОК Добрич има сключени договори за високо-специализирани дейности и с двата Диагностично-консултативни центъра в града. Многопрофилните болници в градовете Балчик и Ген. Тошево имат сключени договори и за оказване на извънболнична медицинска помощ.


Сключени са договори с 107 общопрактикуващи лекари на индивидуална практика и 6 групови практики/с 32 – ма ОПЛ в тях/; 50 индивидуални изпълнители на специализирана медицинска помощ и 2 групови практики  /с 4ма изпълнители на СИМП в тях/; 99 индивидуални изпълнители на дентална помощ и 12 групови практики /с 27 лекари по дентална медицина в тях/;  2 Диагностично-консултативни центъра и 8 Медицински центъра.
Тридесет и една са аптеките в областта, които ще работят по НРД 2012 год.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+