Годишна конференция на Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия

Годишна конференция на Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия
Кметът на Добрич Детелина Николова, която е председател на Управителния съвет на Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия, ще участва в годишното отчетно изборно събрание на организацията, което ще се проведе на 21 и 22 февруари в София.

В рамките на събранието ще се дискутират плана за дейността на мрежата и бюджета за 2012 година. Ще бъдат избрани членове на Управителния съвет и ще се обяви темата на конкурса на ЕкоЕнергия за тази година. На 21 февруари е организиран и семинар на тема „Енергийната ефективност и устойчивото градско планиране”, който представлява първа среща на националната платформа за диалог по Споразумението на кметовете.
 
В рамките на тази среща общински експерти ще представят успешни практики в интегрираното планиране за устойчиво градско развитие на Община Добрич.
 
Ще се дискутират поуки от реализацията на плана за устойчиво развитие на Копенхаген и плана за действие по прилагане на Споразумението на кметовете. Предвидени са и теми, свързани с диалога между институциите според съвременното законодателство за енергийна ефективност. Вторият ден от семинара е на тема „Нискоенергийна сграда – задача на днешния ден”. Ще се разгледат българската традиция в нискоенергийната къща, норми за енергийна ефективност в сградите и ролята на общините в обновяване на жилищни сградни фондове.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+