Укрепват коритото на река Добричка за предотвратяване на наводнения

Укрепват коритото на река Добричка за предотвратяване на наводнения
Добричката фирма „Екострой” АД е избрана за изпълнител на дейностите по проект на Община Добрич на стойност 1 052 537,75 лева. Проект „Предотвратяване на последиците от наводнения на територията на Добрич, чрез укрепване на напречното сечение на река Добричка се финансира безвъзмездно от Оперативна Програма „Регионално развитие”.

След проведен конкурс по Закона за обществените поръчки фирма ”Екострой” подписа договор за изпълнение на корекцията на река Добричка. Реката преминава през територията на целия град Добрич в посока юг-север. В основното й трасе се вливат няколко по-малки притока /дерета/ едно, от които е дере Сердика, преминаващи през кварталите: „Строител”, „Балик”, „Иглика”, „Добротица, „Русия 1,2,3,4,” „Рилци” и индустриална зона Север.

 

Тук са позиционирани фирми и обекти от ключово значение за Добрич. Общата дължина на трасето е 20 км. Участъкът, който ще се коригира е почти 8 км – започва от околовръстен път Е 27,97 преминава през местностите Гаази баба и Алмалии/населени с вили и къщи на много добричлии/, обновения Градски парк, пресича важна входна артерия - пътя Добрич – Варна, който е част от републиканската пътна мрежа и е с трансгранично значение. Дерето  продължава по бул. Русия, където се намират множество жилищни сгради и икономически субекти и свършва в сърцето на Промишлена зона Север, където са разположени десетки, фирми, домове и обществени институции. Там дере Сердика се влива в река Добричка (пресечна точка между ЖК Строител,  ЖК Иглика и река Добричка).

 

Самата корекция на участъка е изградена от Водно стопанство - Добрич преди повече от 30 години. През годините са правени частични почиствания на малки участъци, съобразно наличните средства. Състоянието на коритото на реката е изключително лошо. Облицовките са нарушени, фугите на много места са разбити и в следствие от това в пукнатините е прораснала растителност, която в едно с множеството отпадъци затрудняват, а на места спират пропускателността на коритото.

 

При възникване на наводнение са застрашени кварталите, които са по поречието на река Добричка и ниските места главно от лявата страна на отсечката, обект на интервенция по проекта - местностите Гаази Баба и Алмалиите, кв. "Иглика", района на "Бряст -Д "АД, ТПК "Свежест" и  „ДКЦ II- Добрич" ЕООД, района на автогара Добрич и други ниски места в града.


Укрепването на предвидения за интервенции участък от реката ще предпази от заливане – къщи, дворове, фирми, магазини и др. обекти, някои от които с обществено значение - Диагностично консултативен център II, Автогара, сграда на Звено "Пожарна безопасност и спасяване" към Областна дирекция на МВР Добрич, Градски парк „Св. Георги”, важни пътни артерии на града, по които се движи голям процент от обществения транспорт. Ремонтът и реконструкцията на дерето ще осигури проводимост на постъпилите води, ще предотврати образуването на така наречените „тапи” в коритото на реката, които при проливни дъждове и снеготопене се „отпушват”, водите излизат от коритото и могат да залеят голяма част от територията на града.

 

Пряко застрашени са всички живеещи в района на реката – около 4 000 лица; работещи на тази територия над 5 000 души, учащи и заети в детски и учебни заведения -  около 470 деца и възрастни. Потенциално застрашен е всеки жител и гост на града в района на Автогара Добрич, големите търговски обекти, Градски парк „Свети Георги”, хотелски комплекс „Изида” и спортните терени. Лошото състояние на коритото на реката, прорасналата растителност и натрупаните отпадъците водят до последици с комплексен характер – поява на епидемии, силни миризми,  екологичен дисбаланс. Особено силно се отразява в кварталите, които са в непосредствена близост до реката, населени предимно от роми и други уязвими социални групи.

 

 
В резултат на изпълнението на проекта Община Добрич ще осигури защита на живота и имуществото на хората, на културните и материалните ценности в града. Ще се подобри екологичното състояние на района чрез ограничаване и преодоляване на вредните последици от постъпване на високи води, свързани с наводненията. Срокът за реализиране на строителните работи е 250 календарни дни.  


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+