Общината ще продава над 100 имота, основно за жилищно строителство

Общината ще продава над 100 имота, основно за жилищно строителство
Това е залегнало в Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост, която беше приета на общинска сесия.

Имотите, предвидени за продажба са 102, в основно в кварталите „Добротица”, „Балик,” „Модерна махала”, „Рилци” и „Дружба”. Около 90 на сто от тях са за жилищно строителство. За делово и обществено обслужване, гаражи и търговия и услуги има в „Добротица”, „Дружба” и „Балик”.


Отстъпено право на строеж е предвидено в 9 общински имота, основно за гаражи по улиците „ Панайот Хитов”, „Димитър Ковачев”, „Горски извор”, „Ал.Стамболийски”, булевардите „Добричка епопея” и „Добруджа” и ЖК „Балик-Йовково-Юг”.


Четири са обектите, за които предстои предоставяне на концесия през настоящата година.


При приемането на Стратегията за управление на общинската собственост в заседателна зала, арх. Емилия Добрева от групата съветници на БСП заяви, че не личи каква е идеята на документа и не е ясно към какви методи на управление ще се ориентира общината приоритетно – продажба, наемни отношения и т.н., както и какви цени ще се предлагат към настоящия момент, изхождайки и от финансовата криза.


В отговор кметът Детелина Николова заяви, че стратегията описва изцяло общинската собственост и тенденции. Ще се търси стабилизация на приходите, но няма да се пристъпва към продажба  на общински имоти на всяка цена. „Концесиите са тези, които към настоящия момент дават възможност за устойчиви приходи”, подчерта Николова. „В условията на криза тенденцията може да бъде обърната, програмата е отворена”, каза още тя.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+