Община Добричка търси четирима педагози за мобилен екип за иновативна форма на обучение

Община Добричка търси четирима педагози за мобилен екип за иновативна форма на обучение
Община Добричка обявява 4 работни места за позиция „педагогически специалист“ по проект

Проектът е „Създаване на мобилна група от преподаватели като иновативна форма на обучение в община Добричка“, със сключен Договор №БС33.22-2-011 от 23.08.2023 год., финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ).


За подбор на специалисти се разглеждат и проверяват подадените документи за съответствие с обявените изисквания за длъжността, и се провежда събеседване. Всички постъпили заявления за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглеждат от комисия, назначена със заповед на Кмета на община Добричка. Комисията изготвя протокол с предложение до кмета.


Кандидатите следва да подадат заявление по образец в община Добричка, гр. Добрич, ул. „Независимост" №20, стая 105 ЦУИГ, в срок до 17:00 часа на 26.09.2023 г.


Информация


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+