До 25 септември самоосигуряващите се лица внасят осигурителни вноски

До 25 септември самоосигуряващите се лица внасят осигурителни вноски
До 25 септември 2023 г. физическите лица, които сами внасят задължителните си здравноосигурителни вноски трябва да внесат увеличената вноска за здравно осигуряване за месец август

 


Трайно безработните, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата, вече дължат по 31.20 лева месечно, напомнят от НАП Добрич.


Всички, за които възниква задължение сами да внасят здравноосигурителните си вноски, подават в НАП декларация Образец 7.  Тя се подава електронно с ПИК на НАП или КЕП, чрез Портала за електронни услуги или в офиса на приходната агенция по постоянен адрес, в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който е възникнало задължението за внасяне на здравноосигурителните вноски.


Дължимите осигурителни вноски, следва да се внесат в същия срок. Плащането може да се извърши по интернет чрез виртуалния ПОС терминал на НАП (е-услугата за плащане с карти), чрез физически ПОС терминали в офис за обслужване в Добрич, с платежно нареждане/вносна бележка или пощенски запис по съответните сметки на компетентната ТД на НАП. Точният размер на задълженията може да бъде проверен в е-услугата „Справка за задълженията с възможност за извършване на плащане“ или на място в офиса за обслужване.


НАП Добрич напомня на над 8500 самоосигуряващи се лица в областта за промяната в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО). От 1 август 2023 г. до края на годината минималният размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица и за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители е определен на 780 лв. В тази връзка добруджанци трябва да актуализират размера на осигурителния доход в декларация образец 1 „Данни за осигуреното лице“ от месец август.  Общият размер на осигурителните вноски за лицата избрали да се осигуряват само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, универсален пенсионен фонд и здравно осигуряване става 216.84 лв., а за тези, които се осигуряват за фонд „Общо заболяване и майчинство“ – 244.14 лв. 


  НАП
Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+