Завършва археологическото лято на крепостта Залдапа

Завършва археологическото лято на крепостта Залдапа
Залдапа е най-големият римо-византийски укрепен град от 4-6 век в Северна България и Добруджа

Този сезон групата експерти - проф. д.и.н. Георги Атанасов, доц-д-р Албена Миланова от СУ „Св. Климент Охридски“, д-р Александър Харизанов от Археологическия институт при БАН, маг. Денислав Денев, арх. доц. Елио Хобдари, доц. Александър Иванов от Археологическия институт при БАН и художничката Таня Драгнева разкриха целия план на църквата. Установена е вече нейната дължина - 24,60 м и ширина 16,60 м. Мраморът от колони, капители олтар, и специално от амвона, е рядко красив и отлично запазен. В най-скоро време доц. Елио Хобдари и доц. Албена Миланова ще възстановят най-добре запазения и най-красивия амвон в българските земи, елементи от който са изложени в Лапидариума пред сградата на Общинска администрация - Крушари. При разкопките това лято, археолозите попаднаха на изключително вълнуващи мозайки в южната конха (южното листо на четирилстника), които вече са консервирани и стабилизирани от лицензирани специалисти. Разнообразни геометрични орнаменти, повлеци и пр. са обагрени в пет различни цвята, много добре запазени като контраст и яркост.Залдапа е разположен в община Крушари, до с. Абрит, недалеч от българо-румънската граница. В самата крепост са разкрити 6 раннохристиянски църкви. Сред тях най-забележителната и вълнуваща е четириконхалната църква с форма на четирилистник. Тя се проучва вече пета година. Това е единствената тетраконха на север от Стара планина през ІV-VІІ в, а в целия свят през 4-7 в са само около 30. Керамичният ансамбъл, подобно на мозайките, предполага датировка след началото на VІ в. и разрушаване в края на VІ в.


Тази година разкопките бяха финансирани със средства от спечелен проект от Министерството на културата, активното съдействие на община Крушари, която поддържа и осигурява логистиката на експедицията, както и с помощта на г-н Кирил Жендов.  


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+