Шефове на горски и ловни стопанства от областта участваха в международен форум за опазване на гората

Шефове на горски и ловни стопанства от областта участваха в международен форум за опазване на гората
Експертите от областта участват в Международна конференция в университета "Рома Тре" в Рим по повод Световния ден на околната среда

Събитието се провежда и в памет на първия световен конгрес за горите, проведен в Италия през 1926 г. Организатор на форума е “Корпуса на карабинерите”. Целта на мащабната среща е да се акцентира върху опазването на горите като основен елемент в борбата с изменението на климата и върху тяхното жизненоважно значение за биоразнообразието, въглеродните, водните и енергийните цикли в световен мащаб. Затова и събитието е под наслов "Факторът гора". 


Изпълнителната агенция по горите, Североизточното държавно предприятие и Югоизточно държавно предприятие представиха дейността по проект "Земите и горите на орела", чиято основна цел е дългосрочно опазване популацията на малкия креслив орел, чрез защита и устойчиво управление на гнездовите и хранителни местообитания на вида, както и създаване на нови такива. На открит щанд екипът по проекта представи различни информационни материали за проекта, традиционни български продукти и брошури за дейността на предприятията.


Българският щанд бе посетен и от министъра на земеделието, хранителния суверенитет и горите в Италия Франческо Лолобриджида. Той се запозна с извършените дейности по проекта до момента и пожела успех на всички, които участват и допринасят за неговото успешно изпълнение. От Североизточното държавно предприятие в конференцията участваха директорът на ДЛС-Тервел инж. Георги Ботев, зам.директорът на ДГС-Добрич инж. Йорданка Найденова и зам.директорът на ДЛС-Балчик инж. Радослав Радев. 


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+