Община Тервел с първи одобрен проект по Плана за възстановяване и устойчивост

Община Тервел с първи одобрен проект по Плана за възстановяване и устойчивост
Проектът е за три системи за външно осветление в гр. Тервел и селата Зърнево и Жегларци

С реализирането на проекта в трите населени места осветителите на уличното осветление ще бъдат не само изцяло подменени, но и броят им ще бъде увеличен с общо 499 осветители, в т.ч. 111 соларни стълбове. Ще се постигне много по-добра осветеност на улиците в трите населени места, без това да причини по-високи разходи на общината за електрическа енергия.


Мерките за повишаване на енергийна ефективност ще се реализират посредством строително-монтажни работи, в т.ч. демонтаж на съществуващи осветители, доставка и монтаж на нови осветители, доставка и монтаж на съоръжения за производство и съхранение на електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в системите за външно изкуствено осветление на трите населени места, демонтаж на съществуващи средства за управление, доставка и монтаж на нови средства за управление, измерване и контрол. Ще се изпълняват и дейности за строителен и авторски надзор, управление на проекта, както и дейности за информиране и публичност.


Община Тервел ще продължи работата си по проекта с изготвяне на обществена поръчка за избор на фирма или фирми, които да изпълнят инвестицията. Срокът за изпълнение е 18 месеца. Бюджетът на проекта е 755 577,46 лв. с ДДС.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+