Една трета от читалищата в областта предлагат ползване на компютър с достъп до интернет

Една трета от читалищата в областта предлагат ползване на компютър с достъп до интернет
Общините с най-много читалища в областта са Добричка и Генерал Тошево, посочват от националната статистика

В община Добричка читалищата са 38, а в Генерал Тошево 24. Близо 120 са читалищата в областта, като само 14 от тях са в градовете, а 115 са в селата. През 2022 г. във функциониращите читалища са налични следните услуги:


• 37 читалища (31.1%) предлагат услуги за ползване на компютър с достъп до интернет за потребители;


• В 98 читалища, или 82.4% от всички читалища, има действащи библиотеки;


• 97 (81.5%) читалища разполагат със зала за представления, като средно една зала разполага с 205 места за зрители.


През 2022 г. в област Добрич от читалищата са организирани общо 2 537 културни и творчески прояви. Най-голям е броят на организираните от читалищата празненства и фестивали - 847, следван от честванията на бележити дати и годишнини – 695, а съборите са 224.


Шест са самостоятелните музеи в област Добрич. С цел улесняване на комуникацията с публиката фондовите единици се цифровизират, като през  2022 г. техният брой е 4 815. От статистиката отчитат намаление на посещенията в музеите с малко над 16%.


През 2022 г. в действащите 2 театъра в област Добрич са организирани 374 представления, посетени от 27 152 зрители. В сравнение с 2021 г. представленията се увеличават с 8.1%, а посещенията - с 37.0%. Средният брой посетители на едно представление е 73 души, при 57 души през 2021 година.


Посещенията в библиотеките се увеличават с една трета спрямо 2021 година. Най-много се заемат книги.


През миналата година  прожекциите в област Добрич са 2 514 и са посетени от 17 473 зрители. В сравнение с 2021 г. броят на прожекциите в кината нараста с 92.5%, а посещенията в тях с - 48.3%. Прожектирани са 206 филма.


През 2022 г. радиооператорите от област Добрич са излъчили 3 556 часа радиопредавания, посочват още от НСИ.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+