Подадени са предложения за саниране на 41 блока в Добрич

Подадени са предложения за саниране на 41 блока в Добрич
Facebook Йордан Йорданов
За това информира кметът на Добрич Йордан Йорданов в своя Facebook профил

Подадени са 41 предложения за изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-4.023 – „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I“, Национален план за възстановяване и устойчивост на обща стойност 45 608 591.24 лв. с ДДС.


Документите на всички сдружения, подали заявление за участие в процедурата, са обработени и подадени в срок – 31.05.2023 г., 17:00, чрез електронната система ИСУН 2020.


Това е списък на адресите на блоковете, подготвили всички документи в срок:
Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+