Започнаха срещите по изготвянето на новата Стратегия на МИГ "Тервел - Крушари"

Започнаха срещите по изготвянето на новата Стратегия на МИГ "Тервел - Крушари"
Facebook Димитрина Петрова
Местните жители поставиха откровено въпросите, които ги вълнуват, независимо дали са съотносими с възможностите, които МИГ-ът би могъл да финансира

От с. Коритен стартираха срещите с местната общност за проучване и събиране на идеи за включване в мерките на новата стратегия за развитието на територията на двете съседни общини.  Техническата инфраструкрура, състоянието на уличната мрежа, безработицата, възможностите за изграждане на напоителни съоръжения за ползване на изворна вода, на която селото е богато, са част от разговора.


От страна на представители на МИГ-а са коментирани възможностите за разширяване на грижата за възрастните хора чрез програма за здравни медиатори в малките населени места. Срещите с хората от община Крушари продължават на 29-ти май в Крушари и на 30-ти май в с. Телериг, с начало от 10:30 часа в читалищата на двете села.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+