Планови прекъсвания на електрозахранване на 26 май

Планови прекъсвания на електрозахранване на 26 май
Бюлетин за планови прекъсвания на територията на област Добрич

На 26.05.2023 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Сърнено.


В периода 25.05.2023 - 26.05.2023 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Селце.


В периода 22.05.2023 - 26.05.2023 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Фелдф. Дянково - улици ВТОРА; ДВАНАДЕСЕТА; ДЕВЕТА; ДЕСЕТА; ОСМА; ПЕТА; ПЪРВА; СЕДМА; ШЕСТА; БЕРОЛ АХМЕД АЛИ; ЕТ ДАВИД-ДЖАВИТ БЕЙТУЛА; МЮСЮЛМАНСКО ИЗПОВЕДАНИЕ; НУ ХРИСТО БОТЕВ ФЕЛДФ. ДЯНКОВО; НЧ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ 1900.


В периода 22.05.2023 - 26.05.2023 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Бистрец, с. Телериг, с. Ефрейтор Бакалово, с. Зимница, с. Брестница, с. Коларци, с. Крушари, с. Козлодуйци.


В периода 22.05.2023 - 26.05.2023 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Безмер - улици 11; 12; 2; 20; 21; 22; 4; 6; ВТОРА; ДВАДЕСЕТА; ДЕСЕТА; ОСЕМНАДЕСЕТА; СЕДЕМНАДЕСЕТА; СЕДМА; ТРИНАДЕСЕТА; ЧЕТВЪРТА; ЧЕТИРИНАДЕСЕТА; ШЕСТА; ЗК БЕЗМЕР; ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ СВ. ТРОИЦА.


На 26.05.2023 от 08:30 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: ДЗС гр. Шабла.


На 26.05.2023 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Кладенци, с. Главанци, с. Градница и с. Нова Камена; съоръжения на ВиК; Горско стопанство; GSM оператори в района на посочените населени места.


На 26.05.2023 от 08:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Стражица; с. Бобовец; Конезавод Стражица; Кариера Ляхово; Агростан.


В периода 25.05.2023 - 26.05.2023 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Село Раковски – ул. „Първа“; ул. „Втора“; ул. „Трета“; ул. „Четвърта“; ул. „Шеста“; ул. „Седма“; ул. „Осма“. Село Захари Стояново – ул. „Първа“; ул. „Втора“; ул. „Трета“; ул. „Четвърта“; ул. „Пета“; ул. „Шеста“; ул. „Седма“; ул. „Осма“; ул. „Девета“; ул. „Десета“; ул. „Единадесета“. Село Ваклино - ул. „Първа“; ул. „Втора“; ул. „Трета“; ул. „Четвърта“; ул. „Пета“; ул. „Шеста“; ул. „Седма“; ул. „Осма“; ул. „Девета“; ул. „Дванадесета“; ул. „Тринадесета“; ул. „Четиринадесета“; ул. „Осемнадесета“. Село Българево – ул. „Първа“; ул. „Втора“; ул. „Шеста“; ул. „Седма“; ул. „Дванадесета“; ул. „Деветнадесета“; ул. „Двадесет и осма“; ул. „Тридесета“; ул. „Тридесет и четвърта“; ул. „Тридесет и п ета“; ул. „Тридесет и шеста“. Град Каварна – ул. „Александър Стамболийски“ – 35; ул. „Бузлуджа“ – 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12; ул. „Васил Левски“ – 12, 14; ул. „Еренос“ – 1, 3, 5, 7; ул. „М. СТ. Лозя“; ул. „Оборище“ – 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28; ул. „Сава Ганчев“ – 28; ул. „Шипка“ – 9, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34. Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути.


В периода 25.05.2023 - 26.05.2023 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Гр. Балчик – ул. „Александър Стамболийски“ – 20, 30, 31, 39, 41; ул. „Бачо Киро“ – 3; ул. „Драва“ – 7, 14; ул. „Бяло море“ – 12, 26; ул. „Дунав“ – 34, 38, 40; ул. „Варненска“ – 31, 37, 39; ул. „Васил Априлов“ – 2; ул. „Вихрен“ – 36; ул. „Волга“ – 10, 15, 21; ул. „Генерал Стоянов“ – 2; ул. „Георги Раковски“ – 21, 24, 48, 56, 59, 68; ул. „Захари Зограф“ – 1, 6, 9, 10; ул. „Ивайло“ – 17, 19, 21, 29, 33, 37, 39, 43, 45; ул. „Иван Вазов“ – 6, 9, 10, 12, 14, 20; ул. „Йордан Йовков“ – 2, 3, 9, 11; ул. ‚Кою Райчев“ – 15, 17, 22; ул. „Любен Каравелов“ – 1, 3, 7; ул. „Люлин“ – 22, 24, 26; ул. „Независимост“ – 3; ул. „Пирин“ – 1, 3, 5, 6, 12, 13, 19, 21, 23; ул. „Поп Димитър“ – 3; ул. „Приморска“ – 27, 169; ул. „Пушкин“ – 3, 4, 5, 6; ул. „Райко Даскалов“ – 1, 11, 17; ул. „Средна гора“ – 3, 6, 7, 18, 68; ул. „Стара планина“ – 2, 4, 6, 27, 29, 32, 35, 37, 39, 41, 43, 57, 59, 61, 71, 79, 83, 85, 91; ул. „Струма“ – 27; ул. „Тузла“ – 5; ул. „Тунджа“ – 31, 35, 53, 55, 57, 61, 62, 63, 66, 69, 72, 74, 76, 88, 96, 100, 104; ул. „Хан Аспарух“ – 1, 5, 7, 11; ул. „Хан Омуртаг“ – 5; ул. „Черно море“ – 1, 5, 45, 55, 57, 63, 64, 73, 76. К.к Албена - бл. „Албена“ – 1, 2. Село Соколово – ул. „Арда“; ул. „Витоша“; ул. „Дунав“; ул. „Камчия“; ул. „Кирил и Методий“; ул. „Комсомолска“; ул. „М. Петров“; ул. „Места“; ул. „Мургаш“; ул. „Осъм“; ул. „Ропотамо“; ул. „Средна гора&ldq uo;; ул. „Стара планина“; ул. „Струма“; ул. „Теменуга“; ул. „Тунджа“; ул. „Янтра“. Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути.


В периода 25.05.2023 - 26.05.2023 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Гр. Генерал Тошево – ул. „3-ти март“ – 26, 32, 34, 38, 40; бл. „Балкан“ – 1; ул. „Васил Априлов“ – 2, 4, 6, 8, 25, 27, 29, 31, 33, 39; ул. „Гео Милев“ – 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 18; ул. „Георги Кирков“ – 9; ул. „Георги Сава Раковски“ – 1; ул. „Димитър Благоев“ – 2, 4, 6, 7, 12, 14, 20, 22, 33, 42; ул. „Добри Орлов“ – 1; ул. „ДружбÐ °“ – 8, 32, 34; ул. „Кап. Венко Савов“ – 8; ул. „Мадара“ – 2, 4; ул. „Никола Вапцаров“ – 5, 6, 12, 15, 17, 26; ул. „П. Д. Петков“ – 4, 6, 7, 14; ул. „Патриарх Евтимий“ – 2, 4, 9, 13; ул. „Славянска“ – 2, 6; ул. „Ст. Л – т Йордан Тенчев“ – 1, 2, 3, 12; ул. „Станьо Милев“ – 1, 2, 3, 4, 9, 14, 15, 17, 21, 27; ул. „Стефан Стамболов“ – 4, 15, 23; ул. „Тунджа“ – 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; ул. „Христо Ботев“ – 33, 35; ул. „Христо Минчев“ – 9; ул. „Черно море“ - 6. Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути.


В периода 25.05.2023 - 26.05.2023 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Гр. Добрич – ул. „Абрит“ – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14; ул. „Акация“ – 1; ул. „Александър Стамболийски“ – 42, 43, 45; ул. „Боримечка“ – 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 32, 34, 38, 40; ул. „Брацигово“ – 15, 18, 21, 23, 25, 27, 35; ул. „Витоша“ – 1, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 18; ул. „Гара юг“ – 5; ул. „Гвардейска“ – 8, 9; ул. „Ген Колев“- 19, 3 9, 43, 45, 76, 78, 80, 82, 92; ул. „Георги Измирлиев“ – 2; ул. „Гоце Делчев“ – 14, 20, 21, 25, 26; ул. „Гривица“ – 1, 2, 4, 5, 8; ул. „Даскал Д. Попов“ – 1, 3, 5, 7, 15; ул. „Добричка епопея“ – 4, 6, 14, 19, 21; ул. „Добруджа“ – 13, 41; ул. „Дунав“ – 16, 18 вх. Е, Ж; ул. „Еделвайс“ – 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16; ул. „Екзарх Антим“ – 5; ул. „Иван Вазов“ – 24, 26, 28, 30, 32; ул. „Кирил и Методий“ – 48; ул. „Клисура“ – 1, 4, 6; ул. „Кр. Договор“ – 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 35; ул. „Кубадин“ – 17, 22, 24, 26, 28, 35, 41, 43; ул. „Люлебургас“ – 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 27, 28, 30, 33, 34, 36, 37, 38, 42, 50, 52, 53, 54, 60, 64; ул. „Методи Кусевич“ – 2 вх. А, Б, В; ул. „Н. Алексиев“ – 18; ул. „Незабравка“ – 4, 6, 8; ул. „Неофит Бозвели“ – 17, 21, 24, 25, 27, 28; ул. „Одрин“ – 17; ул. „Отец Паисий“ – 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 78, 80, 82, 88, 10; ул. „Панайот Волов“ – 10, 12, 14; ул. „Панайот Станчев“ – 1, 2, 4, 5, 10, 11, 16, 18, 20, 22, 24, 26; ул. „Панайот Хитов“ – 4, 6, 8, 14, 16, 18, 20, 22, 56; ул. „Първомайска“ – 1, 9, 10, 22, 32; ул. „Разлог“ – 8, 10; ул. „Русия“ – 33, 45, 64, 66, 72, 77, 86, 89, 91; ул. „Сан Стефано“ – 32; ул. „Силистра“ – 13, 15, 19; ул. „Спартак“ – 6, 8, 11, 12, 13, 14; ул. „Странджа“ – 14; ул. „Тимок“ – 3 вх. В, Г, Д, 8; ул. „Тодор Каблешков“ – 17; ул. „Тополите“ – 5; ул. „Тунджа“ – 20, 26, 37; ул. „Хан Омуртаг“ – 22, 27, 29, 30, 34, 36; ул. „Хан Тервел“ – 94, 96, 102, 110, 112; ул. „Христо Ботев“ – 1 вх. А, Б, В, 7 вх. А, Б, В. Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути.


На 26.05.2023 от 08:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: в. з. Фиш фиш – ул. Шеста, ул. Седма, ул. Пета.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+