КП “Демократична България” за транспортната схема: Опит – грешка

КП “Демократична България” за транспортната схема: Опит – грешка
Позиция на КП “Демократична България” – гр. Добрич за изготвянето на нова транспортна схема на гр. Добрич

Транспортната схема, предложена от Общината, е поредният пример за липса на навременен диалог с гражданите. През последните месеци се провеждаше обсъждане на проекта за центъра на Добрич, а в същото време обществото беше изправено и пред нова схема за градския транспорт. Стана ясно, че новите предложения не успяха да решат проблемите от миналото и възникнаха нови трудности.


При изготвянето и реализацията на всякакъв проект, свързан с удобството на гражданите, необходима е политическа воля за диалог и достатъчно време за осмисляне на възможностите. Имайки предвид тези фактори, можем да заключим, че отговорността за реализирането на предложената транспортна схема не е само на специалистите от Общинската администрация. Важно е да се осигури участие и активно слушане на гласовете на гражданите, които ще бъдат директно засегнати от промените в градския транспорт.


Сигурни сме, че нововъведенията в стандарта на обслужване ще бъдат високо оценени от гражданите, но това може да се постигне чрез продължително обсъждане, което ще помогне да се намали периода на проби и грешки. Прозрачността в процеса на вземане на решения и активното включване на гражданите ще допринесат за изграждането на доверие и сътрудничество между властите и обществото.


Пресцентър, Демократична България – Добрич


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+