8 крупни проекта за 18,5 млн. лв. в Добрич за 2011 г.

8 крупни проекта за 18,5 млн. лв. в Добрич за 2011 г.
Реконстукция на центъра - 8 февруари 2011 година
Три от изпълнените инициативи са за по 5 млн. лв. По-голямата част от средствата за реализацията им са привлечени от Европейските фондове.

По Проект „Към по-качествено образование в ареал Добрич чрез обновена и модернизирана инфраструктура” беше извършен основен ремонт  на  пет училища и две детски градини за  5 000 000 лв.

 

 По Проект „Моето училище – моят интересен свят” са сформирани 102 групи за извънкласни форми с 12 240 учебни часа. Закупени са спортни екипи – тренировъчни и състезателни, танцови, сценични, театрални костюми. Проведени са 272 изяви - концерти, научни представяния, спортни състезания, театрални постановки. Стойността на инициативите възлиза на 370 000 лв.


Осъществен е Проект "Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Добрич – град" -  безвъзмездно финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие“. Общата ремонтирана дължина на пътищата е 7380 метра на стойност 5 000 000 лв.


За Проект “Реконструкция на бул. 25-ти септември – пешеходна зона” –извършена реконструкция и благоустрояване на 40,7 дка, от които над 29 хиляди кв.м пешеходни настилки, в централната градска част на Добрич са отишли над 5 000 000 лв.


302 000 лв. са вложени в План "Бъдеще" - подобряване на капацитета на човешките ресурси в Община Добрич за по-добро градско управление, планиране и развитие", подкрепен чрез финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство с ресурс.


Реализирани са трансгранични и транснационални проекти в областта на социалните дейности и социалното включване, градско планиране и възстановяване, строително ремонтни и енергоефективни  дейности, обмен на добри практики в сферата на туризма, превенция на риска от наводнения, развитието на туристическата информационна структура, насърчаване на борбата с расизма и дискриминацията  по отношение на ромите за 2`500 000 лв.


В проекти в Националната кампания ,,За чиста околна среда” са вложени  19 900 лв. Изцяло са почистени, облагородени, озеленени, залесени и оборудвани с детски съоръжения, пейки и кошчета за смет 2 междублокови пространства в Добрич – ЖК „Добротица” и в комплекс  „Резиденция”.
 
По програми на Министерството на образованието, младежта и науката са извършени строително-ремонтни дейности за повишаване на енергийната ефективност в 23 училищни сгради и ремонтни дейности на спортни съоръжения на обща стойност 235 000 лв.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+