Общинските съветници от ГЕРБ-СДС Добрич с позиция за утрешната извънредна сесия

Общинските съветници от ГЕРБ-СДС Добрич с позиция за утрешната извънредна сесия
Защо кметът инициира свикване на извънредна сесия за ремонта на
централната пешеходна зона на града?

Ние, съветниците от групата на ГЕРБ-СДС, с изненада установихме, че


извънредната сесия, насрочена на 02.05.2023г. е свикана с дневен ред


само за приемане представена от кмета информация относно реконструкцията


на Централна пешеходна зона на град Добрич, но не и за даване на


съгласие за усвояване на кредитните средства за финансиране на СМР за


ремонта на центъра, така както кметът бе анонсирал по медиите след


сесията от 25.04.2023г., когато това предложение бе отхвърлено.


 


Макар тогава Общински съвет да бе обвинен, че пречи за своевременното


започване на ремонта, видно от насрочената извънредна сесия, на която уж


се представя информация за планираните от общината действия,става ясно,


че тогава взетото решение е било правилно. Това се потвърждава от


докладната записка за предоставяне на информация, с която очевидно не


сме разполагали на 25.04.2023г., за да подкрепим внесената докладна


записка. Но, по същество, от новата докладна записка стават ясни няколко


неща:


1.      И към момента общината не разполага с одобрен проект и КСС,


необходими за втория етап за усвояването на кредитните средства за


ремонта. В докладната се пояснява, че общината планира да се снабди с


разрешение за строеж на идейния проект от проведения конкурс, но


очевидно такова още няма иначе докладната щеше да съдържа и точка за


вземане на решение за усвояване на кредита за финансиране на ремонта;


2.      Общината планира да възложи изпълнението на СМР по проекта въз основа


на сключеното рамково споразумение, което обаче е с предмет :


“Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ


ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на


техническата инфраструктура за нуждите на Община град Добрич“, т.е.


касае само пътната и уличната мрежа, но не може да послужи за възлагане


на ремонта на центъра. Подобно възлагане ще е в нарушение на


разпоредбите на ЗОП.


3.      С оглед на това така предприетите действия от кмета имат за цел да


замаскират дългогодишната му забава относно състоянието на центъра, а


ремонтът на центъра ще бъде употребен за предизборната му кампания, в


която твърди, че вече е влязъл.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+