В Кълъраш се проведе работна среща за включване на област Добрич в европейската мрежа за велосипеден туризъм

В Кълъраш се проведе работна среща за включване на област Добрич в европейската мрежа за велосипеден туризъм
На срещата присъства областният управител. Идната седмица работна среща ще бъде проведена в Областна администрация Добрич
В Кълъраш, Румъния, се проведе заседание на работната група от България и Румъния, в която участва и областният управител на област Добрич г-н Здравко Здравков за разработване на стратегически план на веломаршрут.


Припомняме, че по програма ИНТЕРРЕГ VI-A Румъния - България 2021-2027 двете партниращи държави приеха прилагането на нов подход в стратегическото планиране и изпълнение на съвместните инвестиции в трансграничния регион, а именно подход и политика, ориентирана към местните нужди (подход „отдолу-нагоре“), която дава гъвкавост, има потенциал да стимулира развитието и растежа в региона и дава власт на местните общности да определят сами приоритетните за региона инвестиции. В допълнение, в рамките на програмата Интеррег VI-A Румъния - България 2021-2027 се предвижда и подкрепа за предефинирани проекти със стратегически характер за целия регион, които изпълняват национални стратегии и планове за действие в избрани сектори. Един от приоритетите е „Интегриран регион“, който подкрепя интегриран подход за икономическото развитие на региона, базирайки се на маршрута EuroVelo 6. Ще бъде предвидена и пряка подкрепа за местните малки и средни предприятия.


Целта на работната ни среща днес и следващите две такива, които предстоят, от които едната ще бъде в Областна администрация Добрич, е да бъде включена във маршрута и област Добрич, каза областният управител. Той допълни, че след окончателното очертаване на облика на маршрута, ще се даде възможност да се кандидатства с проекти за реализиране на дейности, което ще допринесе както за икономиката на региона, така и за неговото популяризиране като туристическа дестинация.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+