РИК публикува инструкции за видеонаблюдението в предизборния и изборния дни

РИК публикува инструкции за видеонаблюдението в предизборния и изборния дни
Работна среща във връзка с организацията по провеждането на изборите за народни представители се проведе в Областна администрация

Срещата е проведена под ръководството на областния управител Здравко Здравков и главния секретар на Областна администрация Румен Русев. Обсъдени на нея са били въпроси, свързани с организацията и провеждането на изборите за народни представители за 49-то Народно събрание. На срещата са присъствали директорът на ОД МВР Добрич старши комисар Цветан Пировски и председателят на Районна избирателна комисия Добрич Цонка Велкова.


С представителите на общините в областта са били обсъдени графиците за обучения на секционните избирателни комисии, които РИК стартира от 26 март 2023 г. Велкова информира, че на страницата на Районната избирателна комисия вече е качен както видеофайл, така и писмени инструкции за видеонаблюдението в предизборния и изборен дни, което е новият момент при отчитането на резултатите в края на изборния ден. Инструкциите са достъпни тук.


Областният управител апелира към представителите на общини да обърнат внимание на членовете на СИК при раздаване на материалите за спазване на реда при подаване на протокола и изборните книжа на РИК, за да не се поражда напрежение излишно между хората.


Румен Русев е обсъдил с представителите на общините и ръководителя на териториално звено ГРАО график за извършване на проверки във връзка с изискванията на Изборния кодекс по организацията на избори за органи на местно самоуправление.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+