Община Каварна набира желаещи за местното Доброволно формирование

Община Каварна набира желаещи за местното Доброволно формирование
Доброволното формирование има за цел предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях

Кандидатите могат да бъдат всички дееспособни лица, информират от Община Каварна. Изискванията към тях са да са навършили 18 години, да са физически и психически здрави, неосъждани за умишлени престъпления от общ характер, с умения за работа в екип и способности да поемат отговорност.


 


Служители от Министерството на вътрешните работи и военнослужещи от Министерството на отбраната не могат да членуват в доброволните формирования.


Необходими документи за кандидатстване: 


1. Заявление до кмета на общината по образец.


2. Формуляр за кандидатстване по образец.


3. Медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво.


4. Справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет.


5. Копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност.


6. Декларация за съгласие за обработка на лични данни по образец


7. Копие от свидетелство за управление на МПС за съответната категория, ако има такова


8. Копие от документи за правоспособност за извършване на дейности със специализирана техника и/или оборудване, ако има такива.


Комплектът от документи за членство в доброволното формирование може да бъде подаден всеки работен ден в деловодството на община Каварна на ул. „Добротица” № 26 до 5.05.2023 г. включително. 


Лице за контакт: Галя Великова на тел.: 0570 81835 и 0887000312


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+