Национален конкурс за рисунка – дигитална живопис и графика „Моята рисунка“ организира Младежкият център

Национален конкурс за рисунка – дигитална живопис и графика „Моята рисунка“ организира Младежкият център
Конкурсът за рисунка се провежда за 18-та година и е с подкрепата на Община Добрич

Целта на конкурса за рисунка - дигитална живопис и графика „Моята България“ e децата и младите хора да покажат своя талант, да се създаде по-голям интерес към компютърното рисуване, да се стимулира творческият потенциал на децата и младите хора.


Право на участие в конкурса имат всички деца и млади хора на възраст от 10 до 29 години /навършени към 31 декември 2023 г./ в четири възрастови групи:


· І група 10 - 12 години;


· ІІ. група 13 - 15 години;


· ІІІ група 16 - 18 години;


· ІV група 19 - 29 години;


Всеки участник може да изпрати до 2 творби.


Творбите трябва да са създадени със свободна ръка с електронните инструменти за рисуване на подходящи графични редактори на компютъра например : Microsoft Paint, Corel Painter Classic, Corel DRAW, Adobe Illustrator, Photoshop, Macromedia Free Hand, Wizard brush и др.


Всяка рисунка, участваща в конкурса, трябва да е представена на хартиен носител – формат А3, без рамка и паспарту.


Към всяка творба трябва да бъде приложена декларация за съгласие за предоставяне на лични данни, както и следната контактна информация:


· Заглавие на творбата;


· Трите имена на автора;


· Дата и година на раждане;


· Точен адрес;


· Учебно заведение (школа);


· Адрес за кореспонденция - e-mail; телефон


· Име на програмния продукт с който е създадена.


Изисквания към творбите е да не са изработени върху готови картини, рисунката да не е участвала в други конкурси и творбите да са авторски. 


Ще бъдат връчени предметни награди във всяка възрастова група. Компетентно жури ще определи наградените участници в националния конкурс.


Рисунките трябва да бъдат изпратени с пощенско клеймо най-късно до 25 април 2023 г., на адрес:


Младежки център


за конкурса “Моята България”


пл. „Стария орех” №1, ПК 15


9300 гр. Добрич


Резултатите ще бъдат обявени на 05.05.2023 г. на сайта на Младежки център – Добрич - www.ycd.bg и на фейсбук страницата на центъра.


За допълнителна информация: тел: 058/60-26-91


0884 311 430 ; 0888 008 483


e-mail: mcd.konkurs@gmail.com


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+