Община Крушари започва изпълнението на проект в сферата на социалните услуги

Община Крушари започва изпълнението на проект в сферата на социалните услуги
Проектът „Развитие на общинския потенциал в община Крушари за управление на социални услуги с добавена стойност“ е финансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси“ - 2021-2027 г.

В рамките на проекта служители от Дома за стари хора, Центъра за социална рехабилитация и интеграция, Защитено жилище за лица с умствена изостаналост и общинска администрация ще преминат обучения във връзка с новите ангажименти на общините като доставчици на социални услуги. За заетите в предоставянето на услугите са планирани супервизии с оглед специфичния характер и условия на работа в заведенията за социални услуги.


В сградата на Общинска администрация ще се ситуира единен координационен център, в който ще се приемат всички заявления за ползване на социални услуги. Сътрудник към Центъра ще насочва кандидат-потребителите към социални услуги, подходящи за всеки индивидуален случай – личен асистент, грижа в дома, социален патронаж, терапия и рехабилитация в ЦСРИ, социално включване и др.


На официалната интернет страница на община Крушари е публикувана обява за свободната работна позиция за „сътрудник - социални дейности“.


Проектът започва от 1 април и е с продължителност 12 месеца.


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+