ОбС на Добрич прие проектопрограмата за капиталовите разходи за 2023 г.

ОбС на Добрич прие проектопрограмата за капиталовите разходи за 2023 г.
Средствата в програмата за капиталови разходи възлиза на малко над 15 милиона лева


Финансовият зам-кмет Елка Димова посочи, че в момента се работи в една динамична среда-без приет както държавен, така и местен бюджет. Затова и капиталовата програма ще търпи промяна във времето.  Докладната записка включва поименен списък на обекти от капиталовата програма, който включва единствено разпределение на налични преходни остатъци в дирекция „Хуманитарни дейности“,  целевата субсидия за капиталови разходи, която бе предвидена за Община Добрич за миналата година, както и наличният преходен остатък от субсидията за миналата година, посочи Димова. В програмата са включени и проектите, по които ще се извършват капиталови разходи през 2023 г. със средства, привлечени от Община град Добрич по различни програми.


По време на дебатите имаше  редица предложения за включване на обекти в капиталовата програма на Общината,  като облагородяване на пространството около блок „Добрич“, прилежащата инфраструктура на стадион „Пионер“, ремонт на подлеза пред спортната зала „Добротица“.


Кметът Йордан Йорданов увери съветниците, че предложенията ще бъдат взети предвид и ще бъдат  включени при актуализация на капиталовата програма.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+