ОС на Добрич трябва да излезе със становище за новия център на града

ОС на Добрич трябва да излезе със становище за новия център на града
На първата сесия на ОС за тази година, която е на 31 януари, съветниците ще гласуват Кметът да започне преговори с авторите на класираните на първите три места проекта

Съобразявайки се с класирането на проектите от международно жури, проведената анкета сред обществеността и представянето на класираните на първите три места проекти на извънредна  сесия на 13.01.2023 г., съветниците трябва да дадат съгласие кметът на Общината  да започне преговори за възлагане разработването на технически и работен проект и упражняване на авторски надзор, с класираните от международното жури на първите три места.


В проекторешението се препоръчва  на кмета, при избора на изпълнител да вземе под внимание становищата на Постоянните комисии на ОбС, както и мнението на гражданите, изразено в проведеното онлайн допитване.


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+