Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни с нова сграда

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни с нова сграда
Сградата се намира на ул. „Независимост“ 7Б, срещу дирекция „Гражданска регистрация и обслужване на населението“.

Днес официално беше открита новата сграда, която е била предоставена от Община Добрич за ползване от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. По нея е извършен цялостен ремонт на фасадите – нова дограма, поставяне на топлоизолация и полимерна мазилка, ремонт на покрива, подмяна на електроинсталациите на втория и третия етаж, подмяна на ВиК инсталацията, изграждане на отоплителна инсталация и газификация. Стойността на ремонта е около 260 000 лв.В новата сграда комисията ще осъществява консултативна и възпитателно-корекционна дейност с деца и техните родители, както и дейности по превенция на противообществените прояви. На втория етаж са разположени заседателната зала, стаята с инспекторите от Детската педагогическа стая, както и консултативен кабинет. На третия етаж е кабинетът на секретаря на Местната комисия и архивът, стаята за изслушване. 


Всички картини, които украсяват помещенията и кордорите, са резултат от работата на обществените възпитатели и членове на Местната комисия с възпитаниците й. Рисуването е част от тяхната терапия.„Това е поредната ремонтирана общинска сграда, което е доказателство за последователната политика на местната власт за подобряването на условията, както за работещите, така и за гражданите на Добрич“, заяви кметът на Община Добрич Йордан Йорданов.  Той обяви и че с приключването на ремонта на сградата, ще се започне и с ремонта на ул. „Независимост“. Амбициите са в сградата да бъде направена и т.нар. Синя стая, посочи зам.-кметът по „Хуманитарните дейности“ в Община Добрич д-р Емилия Баева. Това, по думите й, е необходимост за нашия град. Д-р Баева благодари на Община Добрич за предоставената сграда, както и на целия екип на комисията, който активно е участвал в ремонта на сградата и пожела да имат по-малко работа с деца и младежи с проблемно поведение. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+