Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни с нова сграда

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни с нова сграда
Новата административна сграда е на адрес: град Добрич, ул. „Независимост“ №7Б /срещу Дирекция „Гражданска регистрация и обслужване на населението“/

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните придоби нов дом, където комисията ще осъществява консултативна и възпитателно-корекционна дейност с деца и техните родители, както и дейности по превенция на противообществените прояви.


По сградата е извършен цялостен ремонт на фасадите – нова дограма, поставяне на топлоизолация и полимерна мазилка, ремонт на покрива, подмяна на електроинсталациите на втори и трети етаж, подмяна на ВиК инсталация, изграждане на отоплителна инсталация и газификация.


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+