Детска градина в Тервел с кабинет по психомоторика

Детска градина в Тервел с кабинет по психомоторика
Целта на създаването му е да се стимулират двигателната и физическата активност на децата и развитие на тяхната психомоторика.


Кабинет по Психомоторика е обзаведен в ДГ 2 "Здравец" гр. Тервел.  Обзавеждането е закупено със средства по НП на МОН "Хубаво е в детската градина" и е на стойност 5000,00 лв.


Заниманията в нея ще бъдат насочени към стимулиране на двигателната активност и формиране на умения за учене, чрез игра. Основните дейности ще бъдат подпомагани от психолог, който ще проследи готовността на децата за училище.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+